Nieuws

LIB Activiteitenverslag 2022 is uit

Het verslag over de activiteiten van LIB in 2022 is uit. Klik hier voor het verslag.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten december 2022

 • Datamanagement in de varkenshouderij voor efficiëntere productie, beter dierwelzijn en beter stalklimaat
 • Circulaire en residuvrije aardbeienteelt: hergebruik van substraat, geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen
 • Inzet UV-filter ter voorkoming van bruinrot bij peilgestuurde drainage in pootaardappelen
 • Pootaardappelen telen met minder chemie door inzet mengsel wikke/erwten/bonen
 • Perspectief van waterstof voor energievoorziening glastuinbouw Zuid Oost Nederland
 • Verbeteren luchtkwaliteit in grensregio Vlaanderen-Nederland via brongerichte maatregelen (ammoniak, broeikasgassen)
 • Met minder koeien meer verdienen door waarde te creëren
 • Verduurzaming aardbeienteelt door inzet UV-licht bij bestrijding meeldauw
 • Ondergrondse druppelirrigatie in grasland
 • Follow Up Koepelplan Voedselbossen 2023 - 2025

Lees meer >

Themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking'

Op 14 december werd de themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking' gehouden bij biologisch champignonkwekerij Heereco in Uden, van Jeffrey en Dorus Heeren. Provincie Noord-Brabant heeft een ambitie van 15% biologische landbouw in de Provincie in 2030. Om daar te komen moet er heel wat gebeuren. Samenwerking is daarvoor essentieel: tussen overheid, boeren en ketenpartijen, kennis- en onderwijs, financiële sector, terreinbeherende organisaties. Met meer dan 80 aanwezigen uit al deze verschillende sectoren was het duidelijk dat veel partijen hier de schouders onder willen zetten. Met een interessante rondleiding op de kwekerij met zeer innovatieve technologie en interessante en inspirerende presentaties over de markt voor biologische paddestoelen door Jozef van den Elsen, over ontwikkelingen in de nationale en internationale markt voor biologisch door Michael Wilde, Directeur Bionext; over FrieslandCampina die nieuwe omschakelaars zoekt door Jos Uiterwaal, Manager Melkstromen; over de markt in de biologische AGF door Jan Groen, Green Organics; de aanpak en visie op de toekomst van Joost van den Oetelaar, een jonge biologische vollegrondsteler en over de samenwerking tussen boeren en Staatsbosbeheer door Theo Bakker voor meer natuurinclusieve en biologische landbouw.

Lees meer >

Film jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB

Op 6 juli werd gevierd dat het LIB 25 jaar bestond met een grote bijeenkomst met diverse sprekers en tegen de 100 gasten, bij Philips Fruittuin in EIndhoven. Een bijeenkomst die eigenlijk al 2 jaar eerder was gepland, maar vanwege Corona niet eerder kon doorgaan. Van de bijeenkomst is een film gemaakt in 2 versies: een korte versie van 7 minuten en een lange versie van anderhalf uur. Beide versies geven een mooi beeld van het netwerk van innovatieve ondernemers in Brabant dat door de jaren heen is opgebouwd.  

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten september 2022

 • Meer buitenleven op de agrarische kinderopvang
 • Bee Deal Molenschot
 • High-tech sensoren op basis van licht, pilot bij Vencomatic - de Hoeve
 • Plantmachine zoete aardappel
 • Proef met plantaardige bemesting met gras-klaver

Lees meer >

LIB-bijeenkomst 'Duurzaamheid in de aardappelketen'

De aardappel: een groeiende teelt op wereldniveau en een heel belangrijk gewas voor Nederland en Brabant, waar op 20.000 hectare aardappelen worden geteeld, wat betekent dat zo'n 30% van het akkerbouwareaal in Brabant aardappelteelt is en zo'n 10% van het landbouwareaal. Dus duurzaamheid in dit gewas is ontzettend belangrijk. Een onderwerp waarvoor we met Stuurgroep LIB en een totaal van ongeveer 50 personen, te gast waren bij pootgoedteler Ralph Hack in Dinteloord. Ralph legde uit hoe hij in korte tijd is gegroeid naar een bedrijfsomvang van 280 hectare in 2022 en dat zijn aandacht nu verschuift van groeien naar het duurzamer maken van zijn teelt door focus op bodemvruchtbaarheid, vruchtwisseling en vaste rijpaden. Dick Hylkema van de Nederlandse Aardappel Organisatie gaf een toelichting op de ontwikkelingen wereldwijd en wat dat betekent voor Nederland. Niels Heining van Bionext en Annewillem Maris, biologisch akkerbouwer, gaven een toelichting op het Convenant rond robuuste aardappelteelt (ter voorkoming van phytophthora) wat gesloten is door alle partijen in de keten waardoor nu 85% van de biologische aardappelen in Nederland robuuste rassen zijn; Dirk Peters van LambWeston en Erik Haasken van McCain gaven hun visies op een duurzame aardappelteelt en wat daarvoor nodig is en tenslotte vertelde Rosanne Edelenbosch van het Rathenauinstituut over een scenariostudie rond de ontwikkeling van hybride aardappelrassen en wat dat betekent voor de Nederlandse aardappelsector. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022

 • Bamboe in Eersel, een combinatie van biobased, carbon credits en verbeteren van de bodemkwaliteit
 • Verduurzaming melkvee in relatie tot de kringloop
 • Earth Watch Brabant: waterkwaliteit op bedrijfsniveau meten
 • NGIN: Wereldwijd jongerennetwerk als bijdrage voor duurzame landbouw en voedselsysteem
 • Laarbeek 'water neutraal': optimale waterhuishouding gemeente Laarbeek. Water vasthouden en hergebruiken!
 • Opslag van duurzame energie (hoogwaardige warmte), pilot op het platteland
 • Op weg naar een Aarde-positieve impact met boeren: Hutten en regeneratieve landbouw fase 1

Lees meer >

Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB

25 jaar LIB, na 2 jaar Corona konden we dit op 6 juli eindelijk vieren. Inmiddels dus eigenlijk 27 jaar LIB. We vierden dit met een bijeenkomst bij Philips Fruittuin met een grote groep bekenden, die door de jaren heen bij LIB betrokken zijn: ondernemers met innovatieve projecten, bestuurders zoals de huidige voorzitter van ZLTO maar ook enkele oud-voorzitters en de huidige gedeputeerde landbouw maar ook enkele oud-gedeputeerden, evaluatoren van het LIB, breder bedrijfsleven en kennisinstellingen etc. Het was interessant, supergezellig en ook weer een prima netwerkgelegenheid voor iedereen. Met interessante presentaties van onder andere Katrien Termeer en Jaap Korteweg. En met heerlijk weer, eten en drinken op de prachtige locatie van Philips Fruittuin, waarvoor dank aan Carlos en Anneke.

Lees meer >

Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!

Wilddoding tijdens maaien is een groot probleem, met name op natuurgraslanden. Ook al wordt het maaibeheer op deze percelen zo voorzichtig mogelijk uitgevoerd, bijv. met een uitgestelde maaidatum om jong wild de gelegenheid te geven op te groeien, toch kan wilddoding niet geheel voorkomen worden. Familie Oomen in Oirschot beheert veel natuurgraslanden en was op zoek naar een oplossing. En die hebben ze gevonden met de Sensosafe, een machine die via sensoren wild detecteert waarna de trekker automatisch stopt en de maaibalk wordt opgeheven. Zie dit filmpje. De eerste Sensosafe in Nederland, met hulp van het LIB.

Lees meer >

25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)

In 2020 bestond LIB 25 jaar. Vanwege Corona hebben we dat toen niet kunnen vieren. Maar nu, 2 jaar later, kan dat wel. En dat doen we met een evenement waarbij we vooral aandacht willen geven aan de verschillende innovaties in de landbouw in Brabant die door de jaren heen door LIB zijn ondersteund. Verder zullen er presentaties zijn van onder andere Professor Dr. Ir. Katrien Termeer, lid van de SER, die het LIB in 2019 heeft geëvalueerd en Jaap Korteweg, akkerbouwer en oprichter van de Vegetarische Slager. En natuurlijk ook van Philips Fruittuin. Meer informatie bij de medewerkers van het LIB: Geert Wilms of Marjon Krol. 

Lees meer >