Nieuws

LIB bijeenkomst Natuur en Landbouw

Op 31 mei was de Stuurgroep LIB met een groep van ongeveer 30 genodigden, te gast in de werkschuur van Natuurmonumenten in natuurgebied de Kampina, voor een bijeenkomst over Natuur en Landbouw. Daar kregen we eerst een uitgebreide uitleg door de broers Bastiaan en Jasper Oomen en Luc Roosen van Natuurmonumenten over de al meer dan 30-jarige samenwerking tussen Natuurmonumenten en de familie Oomen, waarbij de familie meer dan 1000 hectare natuurgebied beheert voor Natuurmonumenten. Hiervoor is onlangs de Sensosafe aangeschaft, die voorkomt dat wild geraakt wordt bij het maaibeheer. Hierna volgende een presentatie door Jan-Paul Wagenaar over de bijdrage die begrazing kan leveren aan natuurbeheer. En 3 korte pitches door Irma Sprangers over hun Kwatrijnstal in Kaatsheuvel en hoe zij natuurinclusief boeren, door John Heesakkers over zijn agroforestrybedrijf en door Marco van Liere hoe hij natuurinclusief boeren combineert met een verdienmodel via melk. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten mei 2023

De volgende projecten zijn tijdens de laatste Stuurgroepvergadering van 31 mei 2023 goedgekeurd:

 • Biobased bouwen voor verduurzaming bouw en landbouw, met mest/stro als biobased isolatiemateriaal
 • Op weg naar Brabantse Klimaatneutrale biologische wijn
 • Coöperatie om de insectensector te laten groeien
 • Van boon tot medische applicatie in één regio
 • Grip Op Water (GOW!)
 • Colorado Beetle Catcher - machine voor tuinders

 

 

Lees meer >

Nesco biologische champignons vanwege innovaties in Eindhovens Dagblad

In september 2020 brandde de biologische champignonkwekerij van Jozef van den Elsen in Sint Oedenrode volledig af. In najaar 2022 heeft hij een zeer innovatief nieuw concept in gebruik genomen op de oude locatie. Opgroei en oogst gebeurt nu in gescheiden ruimtes. De oogst vindt plaats met innovatieve kantelbedden wat ergonomisch veel prettiger werken is voor de medewerkers. En het hele oogstproces is aangepast zodat gemakkelijk geautomatiseerd kan worden. Hiermee worden meer data verkregen voor het verbeteren van de kwaliteit en verhogen van de opbrengst en is minder arbeid nodig. LIB ondersteunt deze innovatieve automatisering. De nieuwe kwekerij is ontwikkeld samen met GTL en innovatief op wereldniveau. Tijdens de champignondagen (10-12 mei) zijn diverse excursies naar het bedrijf georganiseerd en op 13 mei was een open dag voor het brede publiek. 

Lees meer >

LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder

Voor deze themabijeenkomst waren we te gast bij boomkwekerij Ebben in Cuijk, met de Stuurgroep LIB en een 40-tal extra genodigden. Dirk Ebben gaf een introductie van het grote bedrijf met 150 medewerkers, wat zich vooral richt op de markt voor grote bomen. In relatie hiermee speciale aandacht voor Landschapspark ‘De Heerlijckheid Land van Cuijk’, een 18 hectare groot landschapspark aan de rand van de Cuijkse wijk Heeswijkse Kampen, wat Ebben pacht van de gemeente en waar bomen die te groot zijn geworden voor de verkoop nog lekker mogen doorgroeien. Na een uitgebreide rondleiding met bezoek aan de daktuin, ging het binnen weer verder met presentaties van Jan Willem van der Schans over nieuwe verdienmodellen als verbinder op het platteland; Tim Oostveen over de Duinboeren die al meer dan 25 jaar actief zijn; Jan van Gorp van Zorgboerderij 't Spiekt over de Stichting Zorgboeren Zuid met meer dan 100 leden en Maarten Rooijakkers over de AgroCampus Brabant, een nieuwe stichting van vergaderlocaties op de boerderij. Allen voorbeelden van verbinding tussen de landbouw en de maatschappij.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023

 • Agroforestry netwerk Brabant, van opstarten naar opschalen
 • Daktuin Moes, de grootste dakmoestuin van Nederland, fase 1 
 • Innoflex: stallucht reinigen via fotokatalyse
 • Natuurlijke zorg, beter in beeld!
 • Groene Verzekering
 • Larven productie op mest
 • Kweekvleesproductie op de boerderij: voorbeeldbedrijf Crole in Sint Oedenrode
 • Veiligheidshek voor vee verplaatsen
 • Uitvoering gebiedsplan Duinboeren 2023 - 2028

Lees meer >

Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine

Brabantse boeren en tuinders hebben de afgelopen 25 jaar volop geïnnoveerd: gezondere bodems, meer dierenwelzijn, een groeiende lokale afzet, biologische bedrijfsvoering en vergroening van stad en platteland. Boerenorganisatie ZLTO en de Provincie Noord-Brabant werken al die tijd samen in Landbouw Innovatie Brabant. LIB staat boeren en tuinders, in 786 projecten, bij met raad en daad. Brabant Magazine zet vijf innovaties in de spotlights.

Lees meer >

LIB Jubileumboek gelanceerd

Tijdens het Innovatiecongres Landbouw en Voedsel van Provincie Noord-Brabant op 9 februari jl, is het LIB jubileumboek gelanceerd. Een boek wat in 7 periodes van elk 4 jaar de belangrijkste thema's schetst in de landbouwinnovatie in Brabant van de afgelopen 27 jaar. Met per periode een onderscheidende innovatie en veel aandacht voor de ondernemers achter deze innovaties: de omdenkers en doorzetters. Klik hier om het hele boek te bekijken. 

Met veel dank aan de ondernemers in dit boek en aan alle ondernemers met wie we de afgelopen 27 jaar vanuit LIB hebben kunnen samenwerken. Met veel dank aan Provincie Noord - Brabant en ZLTO die ons werk al 27 jaar mogelijk maken. 

Lees meer >

LIB Activiteitenverslag 2022 is uit

Het verslag over de activiteiten van LIB in 2022 is uit. Klik hier voor het verslag.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten december 2022

 • Datamanagement in de varkenshouderij voor efficiëntere productie, beter dierwelzijn en beter stalklimaat
 • Circulaire en residuvrije aardbeienteelt: hergebruik van substraat, geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen
 • Inzet UV-filter ter voorkoming van bruinrot bij peilgestuurde drainage in pootaardappelen
 • Pootaardappelen telen met minder chemie door inzet mengsel wikke/erwten/bonen
 • Perspectief van waterstof voor energievoorziening glastuinbouw Zuid Oost Nederland
 • Verbeteren luchtkwaliteit in grensregio Vlaanderen-Nederland via brongerichte maatregelen (ammoniak, broeikasgassen)
 • Met minder koeien meer verdienen door waarde te creëren
 • Verduurzaming aardbeienteelt door inzet UV-licht bij bestrijding meeldauw
 • Ondergrondse druppelirrigatie in grasland
 • Follow Up Koepelplan Voedselbossen 2023 - 2025

Lees meer >

Themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking'

Op 14 december werd de themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking' gehouden bij biologisch champignonkwekerij Heereco in Uden, van Jeffrey en Dorus Heeren. Provincie Noord-Brabant heeft een ambitie van 15% biologische landbouw in de Provincie in 2030. Om daar te komen moet er heel wat gebeuren. Samenwerking is daarvoor essentieel: tussen overheid, boeren en ketenpartijen, kennis- en onderwijs, financiële sector, terreinbeherende organisaties. Met meer dan 80 aanwezigen uit al deze verschillende sectoren was het duidelijk dat veel partijen hier de schouders onder willen zetten. Met een interessante rondleiding op de kwekerij met zeer innovatieve technologie en interessante en inspirerende presentaties over de markt voor biologische paddestoelen door Jozef van den Elsen, over ontwikkelingen in de nationale en internationale markt voor biologisch door Michael Wilde, Directeur Bionext; over FrieslandCampina die nieuwe omschakelaars zoekt door Jos Uiterwaal, Manager Melkstromen; over de markt in de biologische AGF door Jan Groen, Green Organics; de aanpak en visie op de toekomst van Joost van den Oetelaar, een jonge biologische vollegrondsteler en over de samenwerking tussen boeren en Staatsbosbeheer door Theo Bakker voor meer natuurinclusieve en biologische landbouw.

Lees meer >