Nieuws

Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022

 • Bamboe in Eersel, een combinatie van biobased, carbon credits en verbeteren van de bodemkwaliteit
 • Verduurzaming melkvee in relatie tot de kringloop
 • Earth Watch Brabant: waterkwaliteit op bedrijfsniveau meten
 • NGIN: Wereldwijd jongerennetwerk als bijdrage voor duurzame landbouw en voedselsysteem
 • Laarbeek 'water neutraal': optimale waterhuishouding gemeente Laarbeek. Water vasthouden en hergebruiken!
 • Opslag van duurzame energie (hoogwaardige warmte), pilot op het platteland
 • Op weg naar een Aarde-positieve impact met boeren: Hutten en regeneratieve landbouw fase 1

Lees meer >

Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB

25 jaar LIB, na 2 jaar Corona konden we dit op 6 juli eindelijk vieren. Inmiddels dus eigenlijk 27 jaar LIB. We vierden dit met een bijeenkomst bij Philips Fruittuin met een grote groep bekenden, die door de jaren heen bij LIB betrokken zijn: ondernemers met innovatieve projecten, bestuurders zoals de huidige voorzitter van ZLTO maar ook enkele oud-voorzitters en de huidige gedeputeerde landbouw maar ook enkele oud-gedeputeerden, evaluatoren van het LIB, breder bedrijfsleven en kennisinstellingen etc. Het was interessant, supergezellig en ook weer een prima netwerkgelegenheid voor iedereen. Met interessante presentaties van onder andere Katrien Termeer en Jaap Korteweg. En met heerlijk weer, eten en drinken op de prachtige locatie van Philips Fruittuin, waarvoor dank aan Carlos en Anneke.

Lees meer >

Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!

Wilddoding tijdens maaien is een groot probleem, met name op natuurgraslanden. Ook al wordt het maaibeheer op deze percelen zo voorzichtig mogelijk uitgevoerd, bijv. met een uitgestelde maaidatum om jong wild de gelegenheid te geven op te groeien, toch kan wilddoding niet geheel voorkomen worden. Familie Oomen in Oirschot beheert veel natuurgraslanden en was op zoek naar een oplossing. En die hebben ze gevonden met de Sensosafe, een machine die via sensoren wild detecteert waarna de trekker automatisch stopt en de maaibalk wordt opgeheven. Zie dit filmpje. De eerste Sensosafe in Nederland, met hulp van het LIB.

Lees meer >

25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)

In 2020 bestond LIB 25 jaar. Vanwege Corona hebben we dat toen niet kunnen vieren. Maar nu, 2 jaar later, kan dat wel. En dat doen we met een evenement waarbij we vooral aandacht willen geven aan de verschillende innovaties in de landbouw in Brabant die door de jaren heen door LIB zijn ondersteund. Verder zullen er presentaties zijn van onder andere Professor Dr. Ir. Katrien Termeer, lid van de SER, die het LIB in 2019 heeft geëvalueerd en Jaap Korteweg, akkerbouwer en oprichter van de Vegetarische Slager. En natuurlijk ook van Philips Fruittuin. Meer informatie bij de medewerkers van het LIB: Geert Wilms of Marjon Krol. 

Lees meer >

Glastuinbouw, energie en samenwerking

Op 23 maart was de Stuurgroep LIB met een groep van ongeveer 40 genodigden te gast bij kwekerij Vereijken in Beek en Donk. De broers Hans, Gerard en Eric telen samen de smaakvolle Tasty Tom trostomaat op 50 hectare op 6 locaties, waarvan 5 in Brabant. In 2040 wil het bedrijf klimaatneutraal zijn en daarvoor worden verschillende stappen gezet, met allereerst aandacht voor besparing en daarna overstappen naar duurzame energie waarbij jaloers naar het Westland wordt gekeken waar geothermie en warmtenetten goed geregeld zijn. Ook verkent Vereijken een samenwerking met Bavaria rond CO2. Na een presentatie en rondleiding, volgden nog diverse andere presentaties waaronder van Lodewijk Burghout, specialist geothermie, Professor Dr. Richard van der Sanden van TU/e, Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) en het Nederlands Instituut voor Fundamenteel Energie Onderzoek (DIFFER) met een breed perspectief op de energietransitie en met name de stand van zaken rond groene waterstof en groen gas. Ook gaf Louise van der Heijden een uitleg over de ambities en aanpak van Greentechport Brabant en presenteerden Wendy van Aert en Ilse Stams (communicatie van den Avoird) het project Goed Boeren voor Natuur en Maatschappij van van den Avoird.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022

 • Natuurlijk plaagbestrijding koolteelt; betere beheersing koolmot door inzet vleermuizen
 • Financiering landbouwgrond, marktverkenning
 • Koe-neusmasker; afvang methaan bij de bek van de koe; winst voor koe, boer en milieu
 • Ontwikkeling BeanCam voor betere kwaliteit biologische sperziebonen
 • Veldwacht, met gebruik van bodemsensoren beter inzicht, minder milieubelasting en beter rendement
 • Europees demonstratienetwerk Klimaatslimme landbouw - verbinden van voorbeeldbedrijven
 • Plant Pads, professioneel gebruik
 • Drijfmestbehandeling met schelpkalk vitalisers
 • Betaalde bloemenstroken voor meer biodiversiteit
 • Innovatieve biologische champignonteelt

Lees meer >

Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit

Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit. Met een beschrijving van een selectie aan projecten en activiteiten die in 2021 zijn opgestart, uitgevoerd of afgerond. 

Lees meer >

Strokenteelt in Etten-Leur

Ivar van Dorst, een jonge ondernemer in Etten-Leur, wil anders gaan telen. Geen monocultuur, maar diverse gewassen geteeld in stroken en verkoop van de producten in een korte keten, o.a. via de eigen webshop. Eén van de teelten wordt bloemen en kruiden die geoogst zullen worden voor Nederlandse kruidenthee, zodat deze bloemenstroken niet alleen bijdragen aan de biodiversiteit, maar ook aan de inkomsten. LIB ondersteunt de ontwikkeling van de verwerking van deze kruiden tot thee. Lees hier het volledige artikel over de visie van Ivar.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten december 2021

 • Diervriendelijk en wildreddend maaien
 • Bomen tellen en meten (stamomtrek, hoogte) met behulp van Kunstmatige Intelligentie
 • Innovatief Brabant (expositie van 5 jaar) in het Noord-Brabants Museum
 • Inzet van hoog-gevoelige sensoren om diverse gewassen beter te bewaren
 • Certificering van kunstmestvervangers voor mestverwaarding en kringlooplandbouw
 • Ekoto: waardering van bloemenstroken in strokenteelt

Lees meer >

Bloemist verpakt bloemen in hun eigen vezels

Onlangs verscheen een leuk artikel over LIB en het Varta Valorisatielab van Charl Goossens, op Landbouw en Voedsel Brabant: 'De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) wordt blij van agrarische ondernemers die werken aan een duurzame land- en tuinbouw. Projectleider Marjon Krol steekt de loftrompet over VARTA, een initiatief van de West-Brabantse broers Goossens dat restproducten nieuw leven inblaast – of eigenlijk stoomt.' 

Lees meer >