Nieuws

Nieuw goedgekeurde projecten december 2023

 • Duurzame Agrarische Energiehubs (CIRCUS): verdere opschaling voor de energietransitie
 • Dierwaardigheid virtuele afrastering
 • BigLife: om doodliggen van biggen in het kraamhok te voorkomen
 • Alle boeren digitaal; door boeren regie over de data
 • Precisie onkruidbestrijding met inzet laser techniek
 • Optimale beregening in de boomkwekerij
 • De varkenstuin, een nieuwe generatie varkenshouderij
 • Smart Farming & Food Processing, met inzet robot technologie
 • Revolutionair teeltsysteem kruidenkweek: duurzaamheid en efficiëntie in de tuinbouw
 • Nieuwe Vroenten - Brabant 2050: de bakermat van het slimste landschap ter wereld 
 • Boerderij, Natuur en Consument verbinden; de Hugtenhoeve

Lees meer >

De toekomst voor intensieve teelten op zandgronden

Op 27 september was Stuurgroep LIB met een groep van ongeveer 60 genodigden te gast bij Proefboerderij de Vredepeel om samen de uitdagingen te bespreken voor de intensieve teelten op zand (zoals groenten, aardappelen en akkerbouwmatige tuinbouw) met betrekking tot KRW 2027, 7e Acrtieprogramma Nitraat en gewasbescherming richting 2030. Bedrijfsleider Marc Kroonen gaf een uitgebreide inleiding en rondleiding over de proefboerderij. Ad van Haperen en Ellen Gielen van van Rijsingen Green, vertelden over de uitdagingen bij dit bedrijf. Andries Middag van de VAVI (Vereniging van de Aardappelverwerkende Industrie) legde uit dat de VAVI niet gaat wachten op duidelijkheid vanuit de overheid, maar zelf al aan de slag gaat om invulling te geven aan deze beleidsdoelen. En tenslotte vertelden Jolanda Nooijen, van tuinbouwbedrijf Compliment BV in Volkel en John Stemkens met een biologisch groentenbedrijf in Neer, hoe zij vanuit de telerspraktijk hiermee omgaan. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten september 2023

 • Biodiversiteitsmonitor voor de boomkwekerij
 • Demo pompoen: bemesting en kwaliteit
 • Innovatieve zuiveringstechniek: restproduct varkensmest naar schoon water
 • PermitAmigo: een transparantere en snellere beoordeling voor Multifunctionele Landbouw. Pilot in Metropoolregio Eindhoven.
 • Stikstofwasstraat: houd de nutriënten op je bedrijf en verbeter de waterkwaliteit
 • Vergroten biodiversiteit in de glastuinbouw
 • Paulowniateelt in agroforestrysystemen
 • Biologisch aanzuren van dierlijke mest; snelle en kosteneffectieve methode voor terugdringen van emissies
 • Dutch Mycorrhiza, van toegevoegde waarde voor de bodem, boomkweker en landbouwsector

 

Lees meer >

Brabant Smaakt

Op 14 oktober wordt het event 'Brabant Smaakt' georganiseerd, over boer, voedsel en landschap. Geert Wilms van LIB is één van de sprekers en zal vertellen over de transitie in land- en tuinbouw in de praktijk. Locatie: Genneperhoeve in Eindhoven. Zie de save the date

Lees meer >

Mooi artikel LIB in Brainport Magazine

Naar aanleiding van het LIB jubileum is een mooi artikel verschenen over LIB en de rol van Geert Wilms in het LIB in het Brainport Magazine. Het artikel is hier te lezen. 

Lees meer >

LIB bijeenkomst Natuur en Landbouw

Op 31 mei was de Stuurgroep LIB met een groep van ongeveer 30 genodigden, te gast in de werkschuur van Natuurmonumenten in natuurgebied de Kampina, voor een bijeenkomst over Natuur en Landbouw. Daar kregen we eerst een uitgebreide uitleg door de broers Bastiaan en Jasper Oomen en Luc Roosen van Natuurmonumenten over de al meer dan 30-jarige samenwerking tussen Natuurmonumenten en de familie Oomen, waarbij de familie meer dan 1000 hectare natuurgebied beheert voor Natuurmonumenten. Hiervoor is onlangs de Sensosafe aangeschaft, die voorkomt dat wild geraakt wordt bij het maaibeheer. Hierna volgende een presentatie door Jan-Paul Wagenaar over de bijdrage die begrazing kan leveren aan natuurbeheer. En 3 korte pitches door Irma Sprangers over hun Kwatrijnstal in Kaatsheuvel en hoe zij natuurinclusief boeren, door John Heesakkers over zijn agroforestrybedrijf en door Marco van Liere hoe hij natuurinclusief boeren combineert met een verdienmodel via melk. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten mei 2023

De volgende projecten zijn tijdens de laatste Stuurgroepvergadering van 31 mei 2023 goedgekeurd:

 • Biobased bouwen voor verduurzaming bouw en landbouw, met mest/stro als biobased isolatiemateriaal
 • Op weg naar Brabantse Klimaatneutrale biologische wijn
 • Coöperatie om de insectensector te laten groeien
 • Van boon tot medische applicatie in één regio
 • Grip Op Water (GOW!)
 • Colorado Beetle Catcher - machine voor tuinders

 

 

Lees meer >

Nesco biologische champignons vanwege innovaties in Eindhovens Dagblad

In september 2020 brandde de biologische champignonkwekerij van Jozef van den Elsen in Sint Oedenrode volledig af. In najaar 2022 heeft hij een zeer innovatief nieuw concept in gebruik genomen op de oude locatie. Opgroei en oogst gebeurt nu in gescheiden ruimtes. De oogst vindt plaats met innovatieve kantelbedden wat ergonomisch veel prettiger werken is voor de medewerkers. En het hele oogstproces is aangepast zodat gemakkelijk geautomatiseerd kan worden. Hiermee worden meer data verkregen voor het verbeteren van de kwaliteit en verhogen van de opbrengst en is minder arbeid nodig. LIB ondersteunt deze innovatieve automatisering. De nieuwe kwekerij is ontwikkeld samen met GTL en innovatief op wereldniveau. Tijdens de champignondagen (10-12 mei) zijn diverse excursies naar het bedrijf georganiseerd en op 13 mei was een open dag voor het brede publiek. 

Lees meer >

LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder

Voor deze themabijeenkomst waren we te gast bij boomkwekerij Ebben in Cuijk, met de Stuurgroep LIB en een 40-tal extra genodigden. Dirk Ebben gaf een introductie van het grote bedrijf met 150 medewerkers, wat zich vooral richt op de markt voor grote bomen. In relatie hiermee speciale aandacht voor Landschapspark ‘De Heerlijckheid Land van Cuijk’, een 18 hectare groot landschapspark aan de rand van de Cuijkse wijk Heeswijkse Kampen, wat Ebben pacht van de gemeente en waar bomen die te groot zijn geworden voor de verkoop nog lekker mogen doorgroeien. Na een uitgebreide rondleiding met bezoek aan de daktuin, ging het binnen weer verder met presentaties van Jan Willem van der Schans over nieuwe verdienmodellen als verbinder op het platteland; Tim Oostveen over de Duinboeren die al meer dan 25 jaar actief zijn; Jan van Gorp van Zorgboerderij 't Spiekt over de Stichting Zorgboeren Zuid met meer dan 100 leden en Maarten Rooijakkers over de AgroCampus Brabant, een nieuwe stichting van vergaderlocaties op de boerderij. Allen voorbeelden van verbinding tussen de landbouw en de maatschappij.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023

 • Agroforestry netwerk Brabant, van opstarten naar opschalen
 • Daktuin Moes, de grootste dakmoestuin van Nederland, fase 1 
 • Innoflex: stallucht reinigen via fotokatalyse
 • Natuurlijke zorg, beter in beeld!
 • Groene Verzekering
 • Larven productie op mest
 • Kweekvleesproductie op de boerderij: voorbeeldbedrijf Crole in Sint Oedenrode
 • Veiligheidshek voor vee verplaatsen
 • Uitvoering gebiedsplan Duinboeren 2023 - 2028

Lees meer >