Themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking'

Op 14 december werd de themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking' gehouden bij biologisch champignonkwekerij Heereco in Uden, van Jeffrey en Dorus Heeren. Provincie Noord-Brabant heeft een ambitie van 15% biologische landbouw in de Provincie in 2030. Om daar te komen moet er heel wat gebeuren. Samenwerking is daarvoor essentieel: tussen overheid, boeren en ketenpartijen, kennis- en onderwijs, financiële sector, terreinbeherende organisaties. Met meer dan 80 aanwezigen uit al deze verschillende sectoren was het duidelijk dat veel partijen hier de schouders onder willen zetten. Met een interessante rondleiding op de kwekerij met zeer innovatieve technologie en interessante en inspirerende presentaties over de markt voor biologische paddestoelen door Jozef van den Elsen, over ontwikkelingen in de nationale en internationale markt voor biologisch door Michael Wilde, Directeur Bionext; over FrieslandCampina die nieuwe omschakelaars zoekt door Jos Uiterwaal, Manager Melkstromen; over de markt in de biologische AGF door Jan Groen, Green Organics; de aanpak en visie op de toekomst van Joost van den Oetelaar, een jonge biologische vollegrondsteler en over de samenwerking tussen boeren en Staatsbosbeheer door Theo Bakker voor meer natuurinclusieve en biologische landbouw.

Overige berichten

Brabant Smaakt
Mooi artikel LIB in Brainport Magazine
LIB bijeenkomst Natuur en Landbouw
Nieuw goedgekeurde projecten mei 2023
Nesco biologische champignons vanwege innovaties in Eindhovens Dagblad
LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023
Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine
LIB Jubileumboek gelanceerd