Film jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB

Op 6 juli werd gevierd dat het LIB 25 jaar bestond met een grote bijeenkomst met diverse sprekers en tegen de 100 gasten, bij Philips Fruittuin in EIndhoven. Een bijeenkomst die eigenlijk al 2 jaar eerder was gepland, maar vanwege Corona niet eerder kon doorgaan. Van de bijeenkomst is een film gemaakt in 2 versies: een korte versie van 7 minuten en een lange versie van anderhalf uur. Beide versies geven een mooi beeld van het netwerk van innovatieve ondernemers in Brabant dat door de jaren heen is opgebouwd.  

Overige berichten

Eerste LaserWeeder in Europa bij Green Specialties in Lierop
Eerste Kipcaravan in Uganda
Stuurgroep LIB op bezoek bij Rijk Zwaan
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2024
LIB Activiteitenverslag 2023 én LIB-programma 2024 - 2027 zijn uit!
LIB convenant 2024 - 2027 ondertekend
LIB-bijeenkomst Arbeid, Omgeving en Robotisering
Nieuw goedgekeurde projecten december 2023
De toekomst voor intensieve teelten op zandgronden