Projectondersteuning

Thema’s voor projectondersteuning:

  1. Verduurzaming.
    De landbouw wordt uitgedaagd om enerzijds concurrerend te blijven in de markt en anderzijds de milieubelasting terug te brengen, zuiniger met hulpstoffen om te gaan en robuustere systemen te ontwikkelen. Innovatie, is hierbij de motor voor duurzame ontwikkeling.
  2. Vermaatschappelijking
    De landbouw komt steeds meer midden in de samenleving te staan. Daarbij is het zaak de juiste verbindingen in dat krachtenveld te leggen. Een sector die hoogwaardig voedsel (en sierteeltproducten) produceert maar ook, tegen een marktconforme vergoeding, maatschappelijke diensten levert als: energie, schoon water, biodiversiteit, koolstof vastlegging, natuur, landschap, zorg, recreatie en toerisme; samengevat als multifunctionele landbouw.

 

Voor het volledige LIB activiteitenprogramma 2020 - 2023 klik hier.

 

Aanvraagformulier

Aanvragers wordt gevraagd een aanvraagformulier in te vullen. Een wordversie van het aanvraagformulier is bij de LIB-medewerkers op te vragen (zie contact).