LIB-bijeenkomst 'Duurzaamheid in de aardappelketen'

De aardappel: een groeiende teelt op wereldniveau en een heel belangrijk gewas voor Nederland en Brabant, waar op 20.000 hectare aardappelen worden geteeld, wat betekent dat zo'n 30% van het akkerbouwareaal in Brabant aardappelteelt is en zo'n 10% van het landbouwareaal. Dus duurzaamheid in dit gewas is ontzettend belangrijk. Een onderwerp waarvoor we met Stuurgroep LIB en een totaal van ongeveer 50 personen, te gast waren bij pootgoedteler Ralph Hack in Dinteloord. Ralph legde uit hoe hij in korte tijd is gegroeid naar een bedrijfsomvang van 280 hectare in 2022 en dat zijn aandacht nu verschuift van groeien naar het duurzamer maken van zijn teelt door focus op bodemvruchtbaarheid, vruchtwisseling en vaste rijpaden. Dick Hylkema van de Nederlandse Aardappel Organisatie gaf een toelichting op de ontwikkelingen wereldwijd en wat dat betekent voor Nederland. Niels Heining van Bionext en Annewillem Maris, biologisch akkerbouwer, gaven een toelichting op het Convenant rond robuuste aardappelteelt (ter voorkoming van phytophthora) wat gesloten is door alle partijen in de keten waardoor nu 85% van de biologische aardappelen in Nederland robuuste rassen zijn; Dirk Peters van LambWeston en Erik Haasken van McCain gaven hun visies op een duurzame aardappelteelt en wat daarvoor nodig is en tenslotte vertelde Rosanne Edelenbosch van het Rathenauinstituut over een scenariostudie rond de ontwikkeling van hybride aardappelrassen en wat dat betekent voor de Nederlandse aardappelsector. 

Overige berichten

LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023
Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine
LIB Jubileumboek gelanceerd
LIB Activiteitenverslag 2022 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten december 2022
Themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking'
Film jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Nieuw goedgekeurde projecten september 2022