Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022

  • Bamboe in Eersel, een combinatie van biobased, carbon credits en verbeteren van de bodemkwaliteit
  • Verduurzaming melkvee in relatie tot de kringloop
  • Earth Watch Brabant: waterkwaliteit op bedrijfsniveau meten
  • NGIN: Wereldwijd jongerennetwerk als bijdrage voor duurzame landbouw en voedselsysteem
  • Laarbeek 'water neutraal': optimale waterhuishouding gemeente Laarbeek. Water vasthouden en hergebruiken!
  • Opslag van duurzame energie (hoogwaardige warmte), pilot op het platteland
  • Op weg naar een Aarde-positieve impact met boeren: Hutten en regeneratieve landbouw fase 1

Overige berichten

LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023
Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine
LIB Jubileumboek gelanceerd
LIB Activiteitenverslag 2022 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten december 2022
Themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking'
Film jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Nieuw goedgekeurde projecten september 2022