Stuurgroep LIB

In september 2019 hebben de provincie Noord-Brabant en de ZLTO het nieuwe convenant ‘Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant 2020 - 2023’ ondertekend, met als doel samen te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland. Dit moet worden bereikt vanuit een integrale visie op de land- en tuinbouw en het platteland en door gezamenlijke meningsvorming, organisatie van ontwikkelkracht en het uitvoeren van experimenten en projecten.

In het LIB activiteitenprogramma 2020 - 2023 worden de doelstellingen en activiteiten van Stuurgroep LIB uitgebreid omschreven. Voor het volledige LIB activiteitenprogramma 2024 - 2027 klik hier.