Nieuws

Themabijeenkomst 'hoge productiviteit en slim met natuur en klimaat'

Op 5 juni was de Stuurgroep LIB, samen met ruim 50 genodigden, te gast op het melkveebedrijf van Christien Ondersteijn en Jan-Klaas van Calker. Met als thema 'hoge productiviteit in combinatie met slimme natuur- en klimaatmaatregelen; met positieve effecten voor de omgeving, boer en koe'. Dit thema werd door 3 melkveehouders belicht: Christien Ondersteijn, Jeroen van Erp en Manon van Balkom. Daarnaast gaf Gerard Migchels, van WLR een interessante presentatie over wat melkveehouders met managementmaatregelen kunnen doen om de emissies van stikstof en broeikasgassen omlaag te brengen. Op basis van meerjarig praktijkonderzoek in het Netwerk Praktijkbedrijven was duidelijk te zien dat hier veel mogelijk is. Tenslotte deelde Oege Jacob Brouwer van ZuivelNL hun visie op dit thema. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten juni 2024

 • Datagedreven aardappelteelt
 • Peel-BUuRen: Kringloopmeststoffen uit de regio blijven binnen de regio
 • De Passieve Kas, energie neutraal
 • Jonge boeren aan de slag met kennis van de bodem, inspiratie uit de vorige generatie.
 • ‘De Plukaardappel’: langdurig aardappelen oogsten van een plant die doorgroeit
 • Biogas-hub Haps
 • Biologisch warme maaltijd in ziekenhuis setting
 • Biologisch aanzuren van dierlijke mest: snelle kosteneffectieve methode voor terugdringen van emissies.

Lees meer >

Colorado Beetle Catcher wint Europese prijs!

Op 7 mei zijn de winnaars van de EIP-AGRI Innovation Awards bekend gemaakt. In de categorie ‘Duurzame inzet van natuurlijke hulpbronnen in de landbouw’ werd de Nederlandse innovatie ‘Colorado Beetle Catcher’ de winnaar. Deze innovatieve machine bestrijdt de Coloradokever op een mechanische manier door gebruik te maken van het natuurlijk gedrag van de kever. Het LIB heeft de ontwikkeling van een kleine versie van deze machine ondersteund die ingezet kan worden op kleine arealen. Daarnaast is eerder al een grote versie ontwikkeld voor toepassing op professionele bedrijven die inmiddels internationaal wordt verkocht. Zie het nieuwsbericht hierover.

Lees meer >

Eerste LaserWeeder in Europa bij Green Specialties in Lierop

Green Specialties in Lierop gaat vanaf dit jaar de onkruiden te lijf met de LaserWeeder. Gewascamera’s herkennen met behulp van kunstmatige intelligentie of een plantje een onkruid is of niet. Vervolgens schieten de dertig lasers via beweegbare spiegels hun stralen op het doel af, waarna het onkruid verbrandt en niet verder groeit. De LaserWeeder wordt vooral in de biologische teelt ingezet. Stuurgroep LIB ondersteunt een project waarbij verbinding gelegd wordt met kennisinstellingen in Brabant en andere telers kunnen kennismaken met de nieuwe LaserWeeder via demonstratieactiviteiten. Zie het artikel in het Eindhovens Dagblad over deze innovatie.

Lees meer >

Eerste Kipcaravan in Uganda

In 2017 werd de eerste Kipcaravan geproduceerd; een concept wat ontwikkeld was door Erik van den Oord en pluimveehouder Peter van Agt. Begin 2024 is het concept geprofessionaliseerd en zijn er in totaal al ongeveer 70 mobiele kippenstallen geproduceerd. Onlangs is de eerste Kipcaravan aan Uganda geleverd aan stichting Angel's Center enerzijds om daar een duurzame geldstroom voor families met gehandicapte kinderen te genereren en anderzijds te laten zien dat kinderen met een beperking prima hun steentje kunnen bijdragen in de maatschappij. Zie het filmpje van de Kipcaravan in Uganda en het verhaal hierachter.

Lees meer >

Stuurgroep LIB op bezoek bij Rijk Zwaan

Op 28 februari was de Stuurgroep LIB te gast bij Rijk Zwaan in Fijnaart. Wat veel mensen weten is dat ze actief zijn in de plantenveredeling, maar wat bijna niemand weet is dat ze ontzettend veel doen in R&D en daarmee in 2020 op de 11e plaats in de TOP 30 van de omzet in R&D van Nederlandse bedrijven. Met 500 medewerkers in Fijnaart en 3.900 medewerkers wereldwijd. En het vierde bedrijf wereldwijd in groenterassen. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten februari 2024

 • Engerlingen bestrijden in de boomkwekerij, met Airter beluchtingsmachine
 • Geluksmeter bij kippen fase 1, verkennend onderzoek
 • Laden bij de Boer
 • Herintroductie Brabantse Grijze Zandboekweit
 • Insectpark Nederland verwaardt reststromen met behulp van Insect techonology
 • Van varkens naar zorg, landschappelijk ingepast
 • Sturen op geboortegewicht bij varkens zorgt voor minder uitval en minder werk!

 

Lees meer >

LIB Activiteitenverslag 2023 én LIB-programma 2024 - 2027 zijn uit!

Het Activiteitenverslag 2023 is uit met een beschrijving van de belangrijkste LIB-activiteiten in dat jaar.

En het nieuwe LIB-programma 2024 - 2027 is uit waarin de aanpak en speerpunten van LIB in de komende jaren beschreven staat.

Lees meer >

LIB convenant 2024 - 2027 ondertekend

Na een positieve evaluatie van de afgelopen convenantsperiode, hebben Wim Bens en Marc Oudenhoven op 6 december vol vertrouwen hun handtekening gezet om de komende vier jaren de succesvolle samenwerking, van inmiddels ruim 28 jaar in LIB verband voort te zetten. Want er liggen grote uitdagingen waarvoor innovatie in de agrarische sector hard nodig is en blijft. LIB is een belangrijk instrument om dat mede te stimuleren. Ook verwijst Marc Oudenhoven expliciet naar het Brabantse Bestuursakkoord 2023-2027, dat de basis vormt voor het beleid en het handelen vanuit de provincie. En waarin ‘samen’ een belangrijk begrip is, en dat komt mooi tot uitdrukking in deze samenwerking met ZLTO in LIB-verband. “Immers, samen maken wij Brabant”!

Lees meer >

LIB-bijeenkomst Arbeid, Omgeving en Robotisering

Voor deze bijeenkomst zijn we met 50 personen te gast bij Green Specialties, het bedrijf van de familie van den Einden in Lierop. Samen met de ouders en kinderen Noralie, Kayleigh en Corné worden hier op grote schaal babyleafs geteeld, gewassen, verpakt en dagelijks bezorgd aan een 80-tal klanten in binnen- en buitenland. 7% van de teelt is biologisch, vandaar dat de familie recent geïnvesteerd heeft in de laser weeder, de eerste in Nederland. Naast introductie en een rondleiding over het bedrijf, waren er ook nog enkele korte presentaties door boomkweker Joep Vugs, die al 3 seizoenen ervaring heeft met de Naïo/Oz autonome schoffelmachine en van Harrie Schoneville van VDL ETG Projects B.V. die vertelt over de agrotak binnen VDL en specifiek over de bladbreekrobot in de komkommerteelt. 

Lees meer >

1 2 3 4 ... 25 volgende >