Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB

25 jaar LIB, na 2 jaar Corona konden we dit op 6 juli eindelijk vieren. Inmiddels dus eigenlijk 27 jaar LIB. We vierden dit met een bijeenkomst bij Philips Fruittuin met een grote groep bekenden, die door de jaren heen bij LIB betrokken zijn: ondernemers met innovatieve projecten, bestuurders zoals de huidige voorzitter van ZLTO maar ook enkele oud-voorzitters en de huidige gedeputeerde landbouw maar ook enkele oud-gedeputeerden, evaluatoren van het LIB, breder bedrijfsleven en kennisinstellingen etc. Het was interessant, supergezellig en ook weer een prima netwerkgelegenheid voor iedereen. Met interessante presentaties van onder andere Katrien Termeer en Jaap Korteweg. En met heerlijk weer, eten en drinken op de prachtige locatie van Philips Fruittuin, waarvoor dank aan Carlos en Anneke.

Overige berichten

LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023
Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine
LIB Jubileumboek gelanceerd
LIB Activiteitenverslag 2022 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten december 2022
Themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking'
Film jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Nieuw goedgekeurde projecten september 2022