Nieuw goedgekeurde projecten december 2022

  • Datamanagement in de varkenshouderij voor efficiëntere productie, beter dierwelzijn en beter stalklimaat
  • Circulaire en residuvrije aardbeienteelt: hergebruik van substraat, geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen
  • Inzet UV-filter ter voorkoming van bruinrot bij peilgestuurde drainage in pootaardappelen
  • Pootaardappelen telen met minder chemie door inzet mengsel wikke/erwten/bonen
  • Perspectief van waterstof voor energievoorziening glastuinbouw Zuid Oost Nederland
  • Verbeteren luchtkwaliteit in grensregio Vlaanderen-Nederland via brongerichte maatregelen (ammoniak, broeikasgassen)
  • Met minder koeien meer verdienen door waarde te creëren
  • Verduurzaming aardbeienteelt door inzet UV-licht bij bestrijding meeldauw
  • Ondergrondse druppelirrigatie in grasland
  • Follow Up Koepelplan Voedselbossen 2023 - 2025

Overige berichten

LIB Activiteitenverslag 2022 is uit
Themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking'
Film jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Nieuw goedgekeurde projecten september 2022
LIB-bijeenkomst 'Duurzaamheid in de aardappelketen'
Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)