Nieuw goedgekeurde projecten december 2022

  • Datamanagement in de varkenshouderij voor efficiëntere productie, beter dierwelzijn en beter stalklimaat
  • Circulaire en residuvrije aardbeienteelt: hergebruik van substraat, geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen
  • Inzet UV-filter ter voorkoming van bruinrot bij peilgestuurde drainage in pootaardappelen
  • Pootaardappelen telen met minder chemie door inzet mengsel wikke/erwten/bonen
  • Perspectief van waterstof voor energievoorziening glastuinbouw Zuid Oost Nederland
  • Verbeteren luchtkwaliteit in grensregio Vlaanderen-Nederland via brongerichte maatregelen (ammoniak, broeikasgassen)
  • Met minder koeien meer verdienen door waarde te creëren
  • Verduurzaming aardbeienteelt door inzet UV-licht bij bestrijding meeldauw
  • Ondergrondse druppelirrigatie in grasland
  • Follow Up Koepelplan Voedselbossen 2023 - 2025

Overige berichten

Brabant Smaakt
Mooi artikel LIB in Brainport Magazine
LIB bijeenkomst Natuur en Landbouw
Nieuw goedgekeurde projecten mei 2023
Nesco biologische champignons vanwege innovaties in Eindhovens Dagblad
LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023
Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine
LIB Jubileumboek gelanceerd