Nieuw goedgekeurde projecten december 2022

  • Datamanagement in de varkenshouderij voor efficiëntere productie, beter dierwelzijn en beter stalklimaat
  • Circulaire en residuvrije aardbeienteelt: hergebruik van substraat, geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen
  • Inzet UV-filter ter voorkoming van bruinrot bij peilgestuurde drainage in pootaardappelen
  • Pootaardappelen telen met minder chemie door inzet mengsel wikke/erwten/bonen
  • Perspectief van waterstof voor energievoorziening glastuinbouw Zuid Oost Nederland
  • Verbeteren luchtkwaliteit in grensregio Vlaanderen-Nederland via brongerichte maatregelen (ammoniak, broeikasgassen)
  • Met minder koeien meer verdienen door waarde te creëren
  • Verduurzaming aardbeienteelt door inzet UV-licht bij bestrijding meeldauw
  • Ondergrondse druppelirrigatie in grasland
  • Follow Up Koepelplan Voedselbossen 2023 - 2025

Overige berichten

Mooi artikel LIB in Brainport Magazine
LIB bijeenkomst Natuur en Landbouw
Nieuw goedgekeurde projecten mei 2023
Nesco biologische champignons vanwege innovaties in Eindhovens Dagblad
LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023
Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine
LIB Jubileumboek gelanceerd
LIB Activiteitenverslag 2022 is uit