Nieuws

A2 melk

Sofie Herbstreit, studente aan HAS Den Bosch, heeft een rapport geschreven over A2 melk, op basis van desk research. In het rapport beschrijft ze onder andere wat A2 melk is; welke onderzoeken gedaan zijn om de effecten van A2 melk te onderbouwen; hoe A2 melk op de markt is gebracht; welke partijen met A2 melk actief zijn en wat hun marketing aanpak is. Dit heeft een heel duidelijk en compact rapport opgeleverd voor wie meer wil weten over A2 melk. Voor een beperkte groep consumenten die moeite hebben met de vertering van melk, kan A2 melk een oplossing zijn. In Nieuw Zeeland en Australië heeft A2 melk inmiddels een marktaandeel van 10%; en recent is A2 melk ook op de Britse markt gebracht met als slogan 'easy to digest'.

Lees meer >

Alpro en Agrifirm ontwikkelen sojateelt in Nederland

Een van de speerpunten in de duurzaamheidstrategie van Alpro is meer soja uit Europese landen te sourcen, waaronder Nederland. Samen met Agrifirm Plant gaan ze de duurzame sojateelt in Nederland verder ontwikkelen. De samenwerking tussen Alpro en Agrifirm Plant heeft als doel om te werken aan een duurzame en efficiënte keten, zodat zowel voor consument als teler de maximale waarde wordt gerealiseerd. Zie het persbericht. Sinds 2013 ondersteunt LIB Agrifirm bij de ontwikkeling van de sojateelt in Nederland.

Lees meer >

Goed Boeren Conferentie

Op vrijdag 26 februari organiseert de Brabantse Milieufederatie de conferentie 'Goed Boeren'. Het netwerk 'Goed Boeren' bestaat ui 12 boeren die concrete stappen hebben gezet op het pad van vernieuwing en verduurzaming. Het netwerk is opgericht om onderling kennis uit te wisselen en andere boeren te ondersteunen bij een transitie naar een meer duurzame landbouw. Tijdens de conferentie zullen een aantal 'best practices' van duurzaam boeren met de deelnemers gedeeld worden. Voor vooraankondiging en meer informatie zie het programma.

Lees meer >

Delegatie uit VS bezoekt agrarisch Brabant

De innovaties van aardbeienteler van de Meulengraaf uit Best en boomkweker van den Berk uit Sint-Oedenrode stonden op 11 december centraal bij het bezoek van een brede delegatie uit de Amerikaanse staat Californie, die onder leiding stond van Karen Ross, minister van landbouw van Californie. Verder waren er vertegenwoordigers van diverse Amerikaanse water-, klimaat- en landbouworganisaties. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings ontving de Amerikanen op het Provinciehuis in ´s-Hertogenbosch samen met Gedeputeerde Johan van den Hout. Het project van Rob van de Meulengraaf laat zien hoe een hogere aardbeienopbrengst wordt gerealiseerd op een kleiner areaal met minder gebruik van water, gewasbescherming, meststoffen en arbeid. Bij van den Berk staan de bomen centraal die een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de klimaatproblematiek aan te pakken. Beide ondernemers realiseren hun innovaties met steun van LIB.

Lees meer >

Helicon Topklas Veehouderij

Helicon Helmond en Den Bosch hebben het initiatief genomen tot een Topklas Veehouderij. In het najaar van 2015 staan de eerste pilots op de rol. Om het initiatief succesvol te laten zijn, is samenwerking met het bedrijfsleven noodzakelijk. Er ligt op voorhand een win – win voor beide partijen. Topklas leerlingen krijgen de mogelijkheid om buiten de reguliere lessen een blik te werpen in de kraamkamers van (top)bedrijven. Op basis van heldere cases en opdrachten leveren zij hun onderbouwde mening. Dit ‘frisdenken’ helpt bedrijven bij het verder doorontwikkelen van hun producten en diensten. 2 december vond de kick-Off plaats. LIB is betrokken bij de ontwikkeling van de Topklas.

Lees meer >

Nieuw LIB-programma 2016 - 2019 uit

Het nieuwe LIB-programma 2016 - 2019 is uit. Klik hier voor de 'interactieve' versie en hier voor de printversie.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten november 2015

 • Winterveldboon; eiwit
 • Luzerne - Dutch Design Academy
 • Stevia 2016 - 2017
 • Topklass veehouderij Helicon
 • Kwaliteitsolie Huttentut (oud graan)
 • FoodLabPeel
 • Geitenbokken vlees
 • Ideeënpark Bomen van de Berk
 • Vriendentuinen bij de Zorgboerderij
 • Varkensgame jaar 3
 • Nederlandse quinoa 2016

Lees meer >

Stuurgroep LIB bezoekt Suikerunie

Op 18 november bezocht de Stuurgroep LIB, samen met een aantal gasten uit oa overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, de Suikerunie, in het kader van de themabijeenkomst 'Hergebruik van reststromen/water en regionale verbindingen'. De uitdaging van de Suikerunie is om kringlopen voor mineralen, nutriënten en water zo veel mogelijk te sluiten, binnen de eigen fabrieken of terug naar de akkers waar de grondstof vandaan komt. Onder leiding van Frank van Noord (directeur Research & Dvelopment), Gert Sikken (directeur Agrarische Zaken), Paul Hagens (directeur AFC Nieuw Prinsenland) en Piet Janmaat (directeur TOM), kreeg de groep een rondleiding op het terrein (reststromen/producten) en aansluitend een rondgang in de fabriek, waar de bietencampagne in volle gang is; waarna gediscussieerd is over diverse zaken zoals circulaire economie, kringloopdenken versus lineaire processen, duurzame energie, waterkwantiteit en - kwaliteit, verdienmodellen, bodem etc.

Lees meer >

Volle bak tijdens boekpresentatie 'meer eten, minder zorg'

Het was volle bak bij de ZLTO in Den Bosch tijdens de presentatie van het boek 'meer eten, minder zorg' van Phyllis den Brok op 6 november. Ruim 120 mensen uit zorg, onderzoek, beleid en landbouw waren bij elkaar gekomen om de ideeën te horen rond hoe meer aandacht voor eten en drinken, kan leiden tot een gelukkiger leven, langer zelfstandigheid en verlaging van de zorgkosten. Ideeën die Phyllis heeft ontwikkeld in projecten zoals De Mooie Maaltijd in Brabant (ondersteund door LIB). Hier meer informatie over het boek.

Lees meer >

Startsein voor de fabriek van de Vegetarische Slager in Breda

Op zondag 1 november is in Breda het startsein gegeven voor de bouw van de eerste vegetarische slagerij fabriek. Voor de gelegenheid werd ook een prototype gepresenteerd van de eerste vegetarische biefstuk, ontwikkeld door Atza Jan van der Goot van de Universiteit Wageningen. De voedingsbodem voor de Vegetarische Slager werd gelegd in 2007 met een door LIB ondersteund project gericht op de teelt van lupine voor humane voeding in West - Brabant. Volgend jaar wordt de fabriek in Breda geopend. Het moet de grootste vegetarische 'vleesfabriek' van de wereld worden. Lees meer op Omroep Brabant.

Lees meer >