Nieuws

14 filmpjes van LIB-projecten

Stichting Veldleeuwerik is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en akkerbouwers, gericht op investeren in het landschap door de ontwikkeling van duurzame akkerbouw. De opgedane kennis wordt niet alleen in Nederland maar ook over de grenzen ingezet om de hele productieketen uiteindelijk duurzaam in te kunnen richten. Inmiddels werken meer dan 400 akkerbouwers samen met diverse ketenpartijen zoals: Heineken, Agrifirm Plant, Cosun, Unilever, Cargill, Gebroeders Van Liere en McCain.

 

Lees meer >

LIB in het kort

Afgelopen najaar is de Stuurgroep LIB geëvalueerd door prof. dr. John Grin van de Universiteit van Amsterdam en prof. dr. Johan Schot van de Science Policy Research Unit van de Universiteit van Sussex. Naast een rapport is de evaluatie ook zichtbaar gemaakt in een 16 minuten durende film waarin de heren Grin en Schot een beeld geven van LIB samen met een aantal bij LIB betrokken ondernemers. De positieve evaluatie is grotendeels overgenomen door de ZLTO en de Provincie Noord - Brabant.

Lees meer >

Ook in 2015 samenwerking met Design Academy Eindhoven

Na de eerste samenwerking in 2014 gaan ook in 2015 studenten van de Design Academy in Eindhoven zich, samen met LIB, een semester lang in 'Food Futures' verdiepen.  Van 1 maart tot 1 juli 2015 gaat de internationale groep van 21 studenten aan de slag. De eindpresentatie vindt plaats op 2 juli bij de ZLTO in Den Bosch. Op 23 april is door LIB een 'kennismakingstour' georganiseerd met een bezoek aan 'Rondeel', 'Hy Care' en de Ruurhoeve, om de studenten kennis te laten maken met pluimvee, varkenshouderij en melkveehouderij in Noord - Brabant.

Lees meer >

Stuurgroep LIB bijeenkomst 'Duurzame ontwikkeling en systeem-innovatie in de varkenshouderij'

Voor deze bijeenkomst is de Stuurgroep LIB samen met een groep genodigden, te gast bij de Hy-Care biggenstal van de familie Schippers in Bladel. Deze nieuwe biggenstal moet een beter dierenwelzijn bieden, meer hygiene, minder antibiotica en voor de dierenverzorgers het werken aangenamer maken. Het concept speelt bovendien in op de ontwikkeling van duurzame concepten voor stallen. Victor van Wagenberg (Schippers) geeft aan dat na negen maanden experimenteren in de praktijk, de resultaten op dit vlak er veelbelovend uit zien.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten maart 2015

  • De Big idea
  • Dashboard kringloopwijzer, businesstool melkveehouderij
  • Waarderen van bodem en water maatregelen
  • Integraal duurzame varkensstal Oirschot
  • Innovatieve plaagbestrijding; boeren en buren werken samen in gebiedspilot
  • Nederlandse soja 2.0
  • Bodem! Forum voor boer en burger; Bodem Anders conferentie
  • Businesscase veilige rauwe melk
  • BAJK Academy, interactie met de consument

Lees meer >

Agrofoodpluim voor Oirschot Organics

Biologisch tuinbouwbedrijf Oirschot Organics van Adri en Jorrit Jonkers, heeft uit handen van Gedeputeerde Yves de Boer de tweede Agrofoodpluim ontvangen. Dit omdat ze biodiversiteit hoog in het vaandel hebben staan, en omdat ze erg innovatief zijn, zoals ook het nieuwste initiatief van Adri Jonkers weer laat zien: mini-groenten Little & Fresh. Zie o.a. het artikel in het ED.

Lees meer >

Pop Melksalon in Amsterdam met Brabantse melkveehouders

De pop-up MelkSalon is een tijdelijk proef- en ontwerplokaal dat van 1 tot 30 april zijn deuren opent aan de Oude Spiegelstraat 6 te Amsterdam. De MelkSalon brengt consumenten, melkveehouders, zuivelverwerkers, ontwerpers en wetenschappers samen om de waarde van melk te herontdekken. Dit doen we door het organiseren van onder andere ontwerpsessies, lezingen, filmavonden en stadswandelingen. Ook verzorgen chefs een serie bijzondere diners. De MelkSalon is tegelijkertijd een winkel en een melkbar waar je binnen kunt lopen om bijzondere melken te proeven, onder andere van melkveehouders uit Brabant. Meer informatie: zie het persbericht.
 

Lees meer >

Succesvolle aanpak verlenging levensduur melkvee

Met zijn studiegroepen 'duurzaam melkvee' heeft Willem van Laarhoven, met ondersteuning vanuit LIB, een succesvolle aanpak ontwikkeld met een aanzienlijke verlenging van de levensduur van de koe als resultaat. De aanpak wordt door diverse organisaties en bedrijven ondersteund, zoals zichtbaar in het korte filmpje wat hier onlangs over verscheen.

Lees meer >

Activiteitenverslag LIB 2014

Het Activiteitenverslag van LIB over het jaar 2014 is uit.

Lees meer >

Agrofoodpluim voor Kaasboerderij 't Bosch in Made

Kaasboerderij 't Bosch uit Made heeft in januari, uit handen van gedeputeerde Yves de Boer, de Agrofoodpluim ontvangen. Met deze aanmoedigingsprijs wil de provincie Noord - Brabant ondernemers waarderen die zich onderscheiden in innovatie en/of verduurzaming van de agrofoodsector. Kaasboerderij 't Bosch ontving de pluim o.a. omdat zij als één van de eersten startten met eigen teelt van soja omdat ze kaas willen produceren zonder gebruik van genetisch gemodificeerde soja. Zie het nieuwsbericht met een leuk filmpje over het bedrijf.

Lees meer >