LIB Activiteitenverslag 2023 én LIB-programma 2024 - 2027 zijn uit!

Het Activiteitenverslag 2023 is uit met een beschrijving van de belangrijkste LIB-activiteiten in dat jaar.

En het nieuwe LIB-programma 2024 - 2027 is uit waarin de aanpak en speerpunten van LIB in de komende jaren beschreven staat.

Overige berichten

Eerste LaserWeeder in Europa bij Green Specialties in Lierop
Eerste Kipcaravan in Uganda
Stuurgroep LIB op bezoek bij Rijk Zwaan
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2024
LIB convenant 2024 - 2027 ondertekend
LIB-bijeenkomst Arbeid, Omgeving en Robotisering
Nieuw goedgekeurde projecten december 2023
De toekomst voor intensieve teelten op zandgronden
Nieuw goedgekeurde projecten september 2023