Nieuw goedgekeurde projecten september 2023

  • Biodiversiteitsmonitor voor de boomkwekerij
  • Demo pompoen: bemesting en kwaliteit
  • Innovatieve zuiveringstechniek: restproduct varkensmest naar schoon water
  • PermitAmigo: een transparantere en snellere beoordeling voor Multifunctionele Landbouw. Pilot in Metropoolregio Eindhoven.
  • Stikstofwasstraat: houd de nutriënten op je bedrijf en verbeter de waterkwaliteit
  • Vergroten biodiversiteit in de glastuinbouw
  • Paulowniateelt in agroforestrysystemen
  • Biologisch aanzuren van dierlijke mest; snelle en kosteneffectieve methode voor terugdringen van emissies
  • Dutch Mycorrhiza, van toegevoegde waarde voor de bodem, boomkweker en landbouwsector

 

Overige berichten

Eerste LaserWeeder in Europa bij Green Specialties in Lierop
Eerste Kipcaravan in Uganda
Stuurgroep LIB op bezoek bij Rijk Zwaan
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2024
LIB Activiteitenverslag 2023 én LIB-programma 2024 - 2027 zijn uit!
LIB convenant 2024 - 2027 ondertekend
LIB-bijeenkomst Arbeid, Omgeving en Robotisering
Nieuw goedgekeurde projecten december 2023
De toekomst voor intensieve teelten op zandgronden