Nieuw goedgekeurde projecten september 2023

  • Biodiversiteitsmonitor voor de boomkwekerij
  • Demo pompoen: bemesting en kwaliteit
  • Innovatieve zuiveringstechniek: restproduct varkensmest naar schoon water
  • PermitAmigo: een transparantere en snellere beoordeling voor Multifunctionele Landbouw. Pilot in Metropoolregio Eindhoven.
  • Stikstofwasstraat: houd de nutriënten op je bedrijf en verbeter de waterkwaliteit
  • Vergroten biodiversiteit in de glastuinbouw
  • Paulowniateelt in agroforestrysystemen
  • Biologisch aanzuren van dierlijke mest; snelle en kosteneffectieve methode voor terugdringen van emissies
  • Dutch Mycorrhiza, van toegevoegde waarde voor de bodem, boomkweker en landbouwsector

 

Overige berichten

De toekomst voor intensieve teelten op zandgronden
Brabant Smaakt
Mooi artikel LIB in Brainport Magazine
LIB bijeenkomst Natuur en Landbouw
Nieuw goedgekeurde projecten mei 2023
Nesco biologische champignons vanwege innovaties in Eindhovens Dagblad
LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023
Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine