Themabijeenkomst 'hoge productiviteit en slim met natuur en klimaat'

Op 5 juni was de Stuurgroep LIB, samen met ruim 50 genodigden, te gast op het melkveebedrijf van Christien Ondersteijn en Jan-Klaas van Calker. Met als thema 'hoge productiviteit in combinatie met slimme natuur- en klimaatmaatregelen; met positieve effecten voor de omgeving, boer en koe'. Dit thema werd door 3 melkveehouders belicht: Christien Ondersteijn, Jeroen van Erp en Manon van Balkom. Daarnaast gaf Gerard Migchels, van WLR een interessante presentatie over wat melkveehouders met managementmaatregelen kunnen doen om de emissies van stikstof en broeikasgassen omlaag te brengen. Op basis van meerjarig praktijkonderzoek in het Netwerk Praktijkbedrijven was duidelijk te zien dat hier veel mogelijk is. Tenslotte deelde Oege Jacob Brouwer van ZuivelNL hun visie op dit thema. 

Overige berichten

Nieuw goedgekeurde projecten juni 2024
Colorado Beetle Catcher wint Europese prijs!
Eerste LaserWeeder in Europa bij Green Specialties in Lierop
Eerste Kipcaravan in Uganda
Stuurgroep LIB op bezoek bij Rijk Zwaan
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2024
LIB Activiteitenverslag 2023 én LIB-programma 2024 - 2027 zijn uit!
LIB convenant 2024 - 2027 ondertekend
LIB-bijeenkomst Arbeid, Omgeving en Robotisering