Stuurgroep LIB in Catalonië

Van 13 - 15 november heeft een Brabantse delegatie Catalonië bezocht. Dit bezoek was een vervolg op een onderzoek in 2012 door het PBL (Plan Bureau van de Leefomgeving), in opdracht van de provincie, naar de Brabantse Topsectoren waaronder agrofood, en 'concurrerende' regio's in Europa. Catalonië kwam daar uit als één van de topregio's (hightech en agrofood). Samenwerking met andere Europese regio's wordt als zeer kansrijk gezien voor het stimuleren van innovatie, het verder werken aan integrale verduurzaming in de keten en het creëren van toegevoegde waarde, als opgave voor de Brabantse landbouw & agrofood. Het bezoek vond plaats om de relatie tussen Brabant en Catalonië te versterken. Zie het verslag.

De regio Catalunya (4x zo groot als Noord-Brabant) met hoofdstad Barcelona heeft wat betreft veehouderij vergelijkbare kenmerken, uitdagingen en kansen als Noord-Brabant. Het is één van de top EU-regio's rond agrifood. Een groot deel van de regio is vlak met een hoge dichtheid veehouderij (varkens en runderen) en heeft een grote onderlinge samenhang van landbouw en andere functies zoals wonen, werken, recreatie en natuur.

De trekkers van de Brabantse delegatie waren Gedeputeerde Anne-Marie Spierings en ZLTO voorzitter Hans Huijbers. Er is een groep samengesteld van 19 personen waaronder: Friesland Campina, VION, HAS Den Bosch, Burgemeester Meijerijstad, Keten Duurzaam Varkensvlees, De Groene Geit, korte keten partij Boerschappen en een culinaire kok.

Het programma was zeer divers, waaronder een avondprogramma met Nederlandse vertegenwoordigers in Spanje en Catalonië, zoals Matthijs van Bonzel, de Nederlandse Ambassadeur; een ontmoeting met Teresa Jordà, de Minister van Landbouw in Catalonië. Een  programma bij kennisinstelling IRTA en diverse bedrijfsbezoeken aan bedrijven in de primaire sector en in de agrofood.

Als vervolg wordt een Letter of Intent (LOI) voorbereid tussen partijen uit de beide regio’s en een ‘tegenbezoek’ van Catalaanse partijen aan Noord-Brabant. Op de foto: de Brabantse delegatie met diverse Catalaanse partijen waaronder de Minister van Landbouw, Teresa Jordà.

Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021