Nieuw goedgekeurde projecten februari 2024

  • Engerlingen bestrijden in de boomkwekerij, met Airter beluchtingsmachine
  • Geluksmeter bij kippen fase 1, verkennend onderzoek
  • Laden bij de Boer
  • Herintroductie Brabantse Grijze Zandboekweit
  • Insectpark Nederland verwaardt reststromen met behulp van Insect techonology
  • Van varkens naar zorg, landschappelijk ingepast
  • Sturen op geboortegewicht bij varkens zorgt voor minder uitval en minder werk!

 

Eerste LaserWeeder in Europa bij Green Specialties in Lierop
Eerste Kipcaravan in Uganda
Stuurgroep LIB op bezoek bij Rijk Zwaan
LIB Activiteitenverslag 2023 én LIB-programma 2024 - 2027 zijn uit!
LIB convenant 2024 - 2027 ondertekend
LIB-bijeenkomst Arbeid, Omgeving en Robotisering
Nieuw goedgekeurde projecten december 2023
De toekomst voor intensieve teelten op zandgronden
Nieuw goedgekeurde projecten september 2023