Themabijeenkomst 'Meerwaarde(n) concepten in de veehouderij'

Op 6 maart organiseerde Stuurgroep LIB een themabijeenkomst over 'Waarde(n)concepten in de veehouderij' met ruim 50 deelnemers uit diverse sectoren: van varkenshouders en kennisinstellingen tot overheid, bedrijfsleven en kunstenaars. De bijeenkomst vond plaats op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel, waar Annie de Veer (directeur Livestock Research WUR) en gastheer Daan Somers de groep ontvingen en rondleidden.

Jaap Petraeus, manager Environment & Sustainabilitiy van FrieslandCampina, gaf een uitgebreide presentatie over hoe het bedrijf inspeelt op de vraag vanuit de consument naar duurzaamheid. Hierna volgden 5 korte 'pitches' van verschillende duurzaamheidsinitiatieven: Volwaard - Kip, met één ster bekroond door de Dierenbescherming en al 50 deelnemende pluimveehouders; Keten Duurzaam Varkensvlees met 250 deelnemende bedrijven die zich richt op het 'tussensegment' en met deze grote groep ondernemers haalbare stappen zet richting verduurzaming; Stichting Duurzaam Kwaliteitsvlees, waarin volksgezondheid het centrale thema is;VAIR varkenshuis als koploper in integrale aanpak met lerende biggen, varkenstoilet met uitloop, soja-vrij voer, antibiotica-vrij en contact met de buren; en Brabants Kwaliteits Rund van natuurboeren uit natuurgebieden; initiatief van biologische boerderij 't Schop die de veehouderij juist midden in de samenleving plaatst: Certainly In My Back Yard (CIMBY).
De diversiteit aan deelnemers en benaderingen leverde een interessante discussie en maakte nieuwe crossovers zichtbaar, zoals het initiatief mEATing van kunstenaar Tineke Schuurmans om een varkenshuis in Tilburg te starten waarbij buurtbewoners een jaar lang 2 varkens verzorgen en deze uiteindelijk samen gaan opeten.

Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021