Nieuw goedgekeurde projecten september 2023

  • Biodiversiteitsmonitor voor de boomkwekerij
  • Demo pompoen: bemesting en kwaliteit
  • Innovatieve zuiveringstechniek: restproduct varkensmest naar schoon water
  • PermitAmigo: een transparantere en snellere beoordeling voor Multifunctionele Landbouw. Pilot in Metropoolregio Eindhoven.
  • Stikstofwasstraat: houd de nutriënten op je bedrijf en verbeter de waterkwaliteit
  • Vergroten biodiversiteit in de glastuinbouw
  • Paulowniateelt in agroforestrysystemen
  • Biologisch aanzuren van dierlijke mest; snelle en kosteneffectieve methode voor terugdringen van emissies
  • Dutch Mycorrhiza, van toegevoegde waarde voor de bodem, boomkweker en landbouwsector

 

Stuurgroep LIB op bezoek bij Rijk Zwaan
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2024
LIB Activiteitenverslag 2023 én LIB-programma 2024 - 2027 zijn uit!
LIB convenant 2024 - 2027 ondertekend
LIB-bijeenkomst Arbeid, Omgeving en Robotisering
Nieuw goedgekeurde projecten december 2023
De toekomst voor intensieve teelten op zandgronden
Brabant Smaakt
Mooi artikel LIB in Brainport Magazine