Nieuw goedgekeurde projecten juni 2014

  • Dairylink - Boer Guus
  • Agrarisch Vliegwiel voor Innovatie Vrijetijdseconomie Brabant
  • Diverse rassen voor een smaakmarkt in Brabant
  • Aardbeien, innovatief teeltsysteem trayplanten
  • Grassa, kansen voor bioraffinage van gras in de Peel
  • Toekomstgericht werkgeverschap in de varkenshouderij
  • Design en toegevoegde waarde in de varkenshouderij
  • Diversifiëren en toegevoegde waarde creëren door Informatiesysteem Transparante eierprijzen
Nieuw goedgekeurde projecten december 2020
FoodLab Teelt Ondersteunende Voorzieningen van start
Tea by Me gaat partnerschap aan met oprichters Vegetarische Slager
Nieuw goedgekeurde projecten september 2020
Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens
Activiteitenverslag 2019 is uit