Nieuw goedgekeurde projecten juni 2014

  • Dairylink - Boer Guus
  • Agrarisch Vliegwiel voor Innovatie Vrijetijdseconomie Brabant
  • Diverse rassen voor een smaakmarkt in Brabant
  • Aardbeien, innovatief teeltsysteem trayplanten
  • Grassa, kansen voor bioraffinage van gras in de Peel
  • Toekomstgericht werkgeverschap in de varkenshouderij
  • Design en toegevoegde waarde in de varkenshouderij
  • Diversifiëren en toegevoegde waarde creëren door Informatiesysteem Transparante eierprijzen
Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021