Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022

  • Bamboe in Eersel, een combinatie van biobased, carbon credits en verbeteren van de bodemkwaliteit
  • Verduurzaming melkvee in relatie tot de kringloop
  • Earth Watch Brabant: waterkwaliteit op bedrijfsniveau meten
  • NGIN: Wereldwijd jongerennetwerk als bijdrage voor duurzame landbouw en voedselsysteem
  • Laarbeek 'water neutraal': optimale waterhuishouding gemeente Laarbeek. Water vasthouden en hergebruiken!
  • Opslag van duurzame energie (hoogwaardige warmte), pilot op het platteland
  • Op weg naar een Aarde-positieve impact met boeren: Hutten en regeneratieve landbouw fase 1
Film jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Nieuw goedgekeurde projecten september 2022
LIB-bijeenkomst 'Duurzaamheid in de aardappelketen'
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit