Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022

  • Bamboe in Eersel, een combinatie van biobased, carbon credits en verbeteren van de bodemkwaliteit
  • Verduurzaming melkvee in relatie tot de kringloop
  • Earth Watch Brabant: waterkwaliteit op bedrijfsniveau meten
  • NGIN: Wereldwijd jongerennetwerk als bijdrage voor duurzame landbouw en voedselsysteem
  • Laarbeek 'water neutraal': optimale waterhuishouding gemeente Laarbeek. Water vasthouden en hergebruiken!
  • Opslag van duurzame energie (hoogwaardige warmte), pilot op het platteland
  • Op weg naar een Aarde-positieve impact met boeren: Hutten en regeneratieve landbouw fase 1
Brabant Smaakt
Mooi artikel LIB in Brainport Magazine
LIB bijeenkomst Natuur en Landbouw
Nieuw goedgekeurde projecten mei 2023
Nesco biologische champignons vanwege innovaties in Eindhovens Dagblad
LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023
Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine
LIB Jubileumboek gelanceerd