LIB en Horizon 2020

Vanuit LIB zijn we betrokken bij 3 Horizon 2020 netwerken:

  • Eurodairy, voor de verduurzaming van de melkveehouderij. Met 13 deelnemende landen.
  • EMBRACE, versterken van de relatie tussen de agrarische sector en de burger richting een duurzame land- en tuinbouw. Met 10 deelnemende landen.
  • AgriSPIN, gericht op het creëren van ruimte voor innovatie in de agrarische sector. Met 12 deelnemende landen.

Van deze 3 projecten is AgriSPIN goedgekeurd en zijn Eurodairy en EMBRACE op de reservelijst geplaatst voor wanneer meer budget beschikbaar komt.

Volgens onze informatie zijn er 64 netwerk voorstellen ingediend voor een totaal beschikbaar bedrag van € 10 mln, en is er op 21 november 2014 besloten 5 netwerken/projecten goed te keuren. Deze projecten mogen het voorstel compleet  maken en kunnen dan, bij definitief groen licht, voorjaar 2015 met de uitvoering starten.

AgriSPIN (creating SPace for INnovating farmers: stimulate innovations and remove obstacles) is dus één van de goedgekeurde projecten. Denemarken is projectleider, en er participeren nog 12 andere landen in dit project. Voor AgriSPIN is een budget van € 2 mln beschikbaar is.

Eurodairy en EMBRACE scoorden ook erg goed en zijn daarom op de reservelijst gezet, voor wanneer er een project alsnog afvalt, of er meer budget beschikbaar komt. Zowel EMBRACE als Eurodairy gaan in ieder geval weer meedingen in de volgende call (juni 2015).

Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021