14 filmpjes van LIB-projecten

Stichting Veldleeuwerik is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en akkerbouwers, gericht op investeren in het landschap door de ontwikkeling van duurzame akkerbouw. De opgedane kennis wordt niet alleen in Nederland maar ook over de grenzen ingezet om de hele productieketen uiteindelijk duurzaam in te kunnen richten. Inmiddels werken meer dan 400 akkerbouwers samen met diverse ketenpartijen zoals: Heineken, Agrifirm Plant, Cosun, Unilever, Cargill, Gebroeders Van Liere en McCain.

 

Klimaatneutrale melkveestal Den Dungen: in Den Dungen is drie jaar gewerkt aan de bouw en het managen van een melkveebedrijf met ruimte voor 200 koeien dat energieneutraal is en de uitstoot van broeikasgassen met meer dan de helft tracht te reduceren. Ook wordt de ammoniakemissie met meer dan de helft teruggedrongen: klimaatneutrale stal 2.0, een logische stap op weg naar 2020.

De Hoeve is dé initiatiefnemer van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV): een innovatief samenwerkingsverband van varkenshouders, slachterij, grossiers, slagers, retail, horeca en vleeswarenproducenten die allemaal nauw betrokken zijn bij het concept van duurzaam varkensvlees. In 1997 gestart door Hans Verhoeven en Mark van den Eijnden waarbij inmiddels meer dan 350 varkensbedrijven zijn aangesloten.

Telen van kruiden op water. Bij het bedrijf ‘De Kruidenaer’ uit Etten-Leur hebben innovatie, duurzaamheid, hygiëne en voedselveiligheid de prioriteit. Op het bedrijf is een praktijkopstelling gerealiseerd voor teelt op water en is met diverse gewassen geëxperimenteerd.

Relatie Stad – platteland. De Philips Fruittuin in Eindhoven ontwikkelt zich al jarenlang “van boomgaard tot belevenis” waarbij de verbinding stad - platteland centraal staat. In dit proces zijn veel stappen gezet, zoals de uitbreiding van de (land)winkel, de bouw van Restaurant “de Proeftuin” (2008), de ontwikkeling van verschillende belevenissen in en rond de boomgaard (2000-2012) en de realisering van het PIT, een informatie- en bezoekers-centrum in samenwerking met o.a. de gemeente Eindhoven (2013).

De freshcab in de keuken. In 2009 heeft Philips een ‘prototype teeltunit’ ontwikkeld voor het ‘thuis-telen van groenten in de keuken en de rol van led verlichting daarbij http://sinojonis.blogspot.nl/2009/08/philips-biotower-home-farming-unit.html. Recent heeft een student van de TU in Delft hier een vervolg aan gegeven en heeft een eerste ‘kas’ voor in de keuken ontwikkeld. Een aantal ondernemers in Brabant zijn deze Moestuin in de Keuken verder praktisch gaan vormgeven tot een verder uitgewerkt prototype en het ontwikkelen van een businessmodel om tot een passend verdienmodel te komen.

Dripirrigatie in de aardappelteelt. Gezien het economische en ecologische perspectief is door een groep ondernemers samen met enkele afnemers en diverse onderzoekspartijen het initiatief genomen dripirrigatie/fertigatie in combinatie met aangepaste teeltsystemen in diverse pilots te gaan ontwikkelen tot een technisch, ecologisch en financieel duurzaam  systeem. Daarvoor is onder andere een pilot van 5 hectare met aardappelen ingericht in Bergeijk als experimenteerobject.

Rijpadensysteem met GPS in de akkerbouw. Al in 2001 is Biotrio, een samenwerkingsverband van de biologische akkerbouwbedrijven van Kees van Beek en Jaap Korteweg, gestart met de ontwikkeling van een vast rijpadensysteem waar al gauw GPS voor werd ingezet. Dit was zeer experimenteel en innovatief en bleek heel succesvol.

Melkveebedrijf de Regte Heijden in Riel ontwikkelt zich als een bedrijf met 'een zo natuurlijk mogelijke' bedrijfsvoering waar het natuurlijk gedrag van het vee centraal staat. Met vrijloopstal, familiekudde (na de geboorte mogen de kalfjes vier maanden bij de koe blijven) en inpassing van struik- en boomelementen in de weilanden (agroforestry; permacultuur). Het bedrijf is in omschakeling naar biologisch en verwerkt een deel van de melk zelf tot zuivel.

Rode klaver in gras. De Aalsthoeve is al 21 jaar een biologisch melkveebedrijf. Grasklaver is belangrijk op het bedrijf. Nu liggen er proeven met rode klaver. In grasklaverweides wordt meestal witte klaver gebruikt, omdat witte klaver jarenlang goed blijft terugkomen (persistentie), in tegenstelling tot rode klaver, die na een paar jaar terugvalt. De opbrengst van rode klaver is echter hoger dan van witte klaver. In de proeven worden o.a. vier Zwitserse rassen getest op 'persistentie'. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit.

Adopteer een geit. Coöperatie Organic Goat Milk levert geitenmelk aan klanten in Noord West Europa. Adopteer een geit, was een project van Oxfam Novib. Sinds 3 – 4 jaar project werkt OGM hierin met Oxfam Novib samen en geeft geiten aan geitenhouders in Bangladesh. OGM zorgt voor melk, Bastiaansen maakt er kaas van; en Ekoplaza brengt de kaas in acties speciaal onder de aandacht. De meerverkoop wordt voor een deel omgezet in aankoop van geiten voor Bangladesh.

Varkenshuis Tilburg. In 2013 werden op een publieke locatie in het centrum van Tilburg twee varkens (Vlekkie & Spekkie) verzorgd door 15 hulpboeren. In november zijn ze geslacht. Hiermee is het varken 'dat voor ons vlees zorgt' weer zichtbaar gemaakt in de stad. Een project wat tot veel discussie, medeleven en verbinding heeft geleid; zodanig dat het project is doorgezet in 2014, met een nieuwe Vlekkie & Spekkie op dezelfde plek. Het varkenshuis is een project van beeldend kunstenaar Tineke Schuurmans in het kader van mEATing.

Goat Milk Powder: toegevoegde waarde. Bettinehoeve BV heeft samen met AVH Dairy BV een Joint Venture opgericht voor de productie en verkoop van geitenmelkpoeder en geitenwei poeder. Dit is men gaan doen onder de bedrijfsnaam Goat Milk Powder BV. GMP maakt op basis van de wei en de melk van Bettinehoeve een brede range van producten: weiproteïneconcentraten met 65 tot 80 procent eiwit, volle geitenmelkpoeder en mager geitenmelkpoeder. De nieuwe onderneming richt zich op de babyvoedingsector, en ook de sectoren Sport en Gezondheid.

Smart farming campus in Reusel. Begin 2008 is gestart met precisielandbouw bij Van den Borne aardappelen. Als eerste werd de Fendt 930 uitgerust met een automatisch stuursysteem van Reichhardt. Deze zorgde ervoor dat de overlap zo klein mogelijk blijft, waardoor de kosten van arbeid, slijtage en brandstof zijn geminimaliseerd. In 2010 is het samenwerkingsverband Making Sense opgericht. Dit samenwerkingsverband met WUR, TTW  en BLGG heeft als doel zo veel mogelijk data van een proefperceel te verzamelen en daarna te combineren om tot bemestingsformules te komen op basis van precisielandbouw data. Van den Borne is de voorloper van precisielandbouw in Nederland en Europa.

 

Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021