Samenstelling Stuurgroep LIB

Dhr. Wim Bens, voorzitter (voorzitter ZLTO)
Mevr. Elies Lemkes - Straver, vice-voorzitter (gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur)
Dhr. Remco Beekers (ZLTO bestuur)
Dhr. Janus Scheepers (ZLTO bestuur)
Dhr.  Peter Smit (gedeputeerde Water en Bodem)
Dhr. Martiijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling)
Dhr. Kees van Heesbeen (ZLTO)
Dhr. Paul van Enckevort ( Provincie NBR)
Mevr. Annelies Schoenmakers (Provincie NBR) 
Mevr. Nicole Bollen (Regioambassadeur Zuid Ministerie LNV en EZK)
Dhr. Geert Wilms, secretaris