Samenstelling Stuurgroep LIB

Dhr. Wim Bens, voorzitter (voorzitter ZLTO)
Dhr. Marc Oudenhoven vice-voorzitter (gedeputeerde Agrarische Ontwikkeling en Bestuurlijke Samenwerking)
Mevr. Angelique Huiben (ZLTO bestuur)
Dhr. Arno van Son (ZLTO bestuur)
Mevr. Hagar Roijackers (gedeputeerde Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied)
Dhr. Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde Economie, Talentontwikkeling en Financiën)
Mevr. Kathleen Goense (ZLTO)
Dhr. Arie Meulepas (Provincie NBR)
Dhr. Paul van Enckevort ( Provincie NBR)
Mevr. Annie de Veer (Ministerie LNV)
Dhr. Geert Wilms, secretaris