Samenstelling Stuurgroep LIB

Dhr. Wim Bens, voorzitter (voorzitter ZLTO)
Mevr. Elies Lemkes - Straver, vice-voorzitter (gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur)
Mevr. Jeanette van de Ven (ZLTO bestuur)
Dhr. Janus Scheepers (ZLTO bestuur)
Mevr. Hagar Roijackers (gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak)
Dhr. Martiijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling)
Mevr. Kathleen Goense (ZLTO)
Dhr. Arie Meulenpas (Provincie NBR)
Dhr. Paul van Enckevort ( Provincie NBR)
Mevr. Annelies Schoenmakers (Provincie NBR) 
Mevr. Annie de Veer (Ministerie LNV)
Dhr. Geert Wilms, secretaris