Samenstelling Stuurgroep LIB

Dhr. Wim Bens, voorzitter (voorzitter ZLTO)
Mevr. Anne-Marie Spierings, vice-voorzitter (gedeputeerde Gezondheid, Energie en Landbouw)
Dhr. Remco Beekers (ZLTO bestuur)
Dhr. Janus Scheepers (ZLTO bestuur)
Dhr. Rik Grashoff (gedeputeerde Natuur, Water en Milieu)
Dhr. Martiijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling)
Dhr. Kees van Heesbeen (ZLTO)
Dhr. Paul van Enckevort ( Provincie NBR)
Mevr. Annelies Schoenmakers (Provincie NBR) 
Mevr. Marjolijn de Haas (Regioambassadeur Zuidoost Ministerie EZ)
Dhr. Geert Wilms, secretaris