LIB-bijeenkomst Stad - Platteland op het bedrijf van Spierings in Oss

Op woensdag 21 september vond een Stuurgroep LIB bijeenkomst plaats over 'de toekomst van de landbouw en groene ruimte in een verstedelijkte samenleving'. Een kleine 40 genodigden waren aanwezig op het multifunctionele bedrijf van de familie Spierings in Oss (melkkoeien, kaas, vlees, natuur, streek, verbreding, visteelt) waar zoon Jasper een toelichting gaf op het bedrijf.

In de laatste 20 jaren is hier een stevige onderneming ontwikkeld waar 10 fte's werken. Wat opvalt is dat het een groot bedrijf is dat een goed gevoel geeft. Schaalgrootte hoeft dus niet meteen een negatieve associatie te geven. Zorgvuldigheid bij het doorontwikkelen en aansluiting houden bij je omgeving en buren lijken hiervoor belangrijke voorwaarden. Ook naar de toekomst toe: de eerste schop is al de grond in voor een nieuwe ALFA stal met 250 rundveeplaatsen en extra aandacht voor architectuur en landschappelijke inpassing.

Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst
Een sateetje van de insectenboer
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB