Activiteiten

Stuurgroep LIB heeft als doel te werken aan  een duurzame en vitale land- en tuinbouw in de provincie Noord – Brabant die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland. Dit moet worden bereikt vanuit een integrale visie op de land- en tuinbouw en het platteland en door gezamenlijke meningsvorming, organisatie van ontwikkelkracht en het uitvoeren van experimenten en projecten.

In het LIB-programma 2016 – 2019 worden de doelstellingen en activiteiten van Stuurgroep LIB uitgebreid omschreven. Voor het 'interactieve' programma 2016 - 2019 klik hier. En klik hier voor de printversie.

De activiteiten van de Stuurgroep LIB worden via 3 invalshoeken ingestoken:

  1. In gang zetten en ondersteunen van innovatieve projecten . Stuurgroep LIB kan hiervoor subsidie geven aan diverse projecten die de doelstelling van de Stuurgroep ondersteunen. Meer informatie hierover bij Projectondersteuning.
  2. Organisatie van thema bijeenkomsten op het grensvlak van landbouw, platteland, markt en maatschappij.
  3. Bespreken van onderwerpen binnen het platform vanuit maatschappelijk- en marktperspectief en leggen van verbindingen tussen beleidsvelden en organisaties.

In de Activiteitenverslagen vindt u een uitgebreide beschrijving van de diverse activiteiten van Stuurgroep LIB.