Stuurgroep LIB

In juli 2015 hebben de provincie Noord-Brabant en de ZLTO het nieuwe convenant ‘Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant 2016 – 2019’ ondertekend, met als doel samen te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland. Dit moet worden bereikt vanuit een integrale visie op de land- en tuinbouw en het platteland en door gezamenlijke meningsvorming, organisatie van ontwikkelkracht en het uitvoeren van experimenten en projecten.

In het LIB-programma 2016 – 2019 worden de doelstellingen en activiteiten van Stuurgroep LIB uitgebreid omschreven. Voor het volledige programma 2016 – 2019 klik hier.