Biologische projecten

2011 was het laatste jaar dat het LIB speciale middelen had ter ondersteuning van de biologische sector. Hieronder vindt u alle biologische projecten die LIB heeft ondersteund vanaf 2005. Vanaf 2012 is ondersteuning van biologische projecten nog mogelijk wanneer deze gericht zijn op verdere verduurzaming van de biologische sector en/of samenwerking tussen gangbaar en biologisch stimuleren ten behoeve van de verduurzaming van de gehele landbouw.

Nieuwe projecten 2011

 • Werken aan duurzaam biologisch melkvee fase 2
 • mEATing; varkenslab 2011; expositie en educatief programma
 • Regionale distributie binnen de zorgsector in Brabant
 • Stad - Platteland (Groene Ruimte) Brabant
 • Boer&klimaat; naar een klimaatneutrale landbouw
 • Kwaliteitsimpuls Landgoed Genneperhoeve voor groter maatschappelijk bereik
 • Kostelijk Brabant: telen met smaak
 • Marktontwikkeling biologische geitenzuivel in samenwerking met Oxfam Novib
 • Rode klaver 2.0; kansen voor nieuwe rassen in (biologische) maaiweides

Nieuwe projecten 2010

 • Den Bosch Hoofdstad van de Smaak
 • Naar een klimaatvriendelijke biologische varkensketen
 • Glocal; relatie Stad - Platteland tijdens het festival Incubate
 • Biologisch als strategische keuze in de melkveehouderij

Nieuwe projecten 2009

 • Duurzaam biologisch melkvee
 • Biologisch kleinfruit
 • Best Practices op natuurgronden
 • Zonnestroom oogsten
 • Een Mooie maaltijd: biologische en streekproducten in de zorginstellingen
 • Biologische kringlopen
 • Eko-proefteelten Meekrap
 • Biologische stadsboerderij Tilburg

Terug naar boven

Projecten 2008

 • Van kuiken naar kip
 • Proef de aandacht op de biologische boerderij
 • Biologische grondontsmetting in de glastuinbouw
 • Precisiebemesting in de biologische vollegrondstuinbouw
 • Broeikaseffect van biologische en gangbare vleesvarkens

Terug naar boven

Projecten 2007

 • Biovar2 Brabant
 • Let’s talk bio: netwerk van biologische informatiecentra
 • Week van de Smaak
 • Samenwerking omschakeling glastuinbouw
 • Communicatie aanpak bodemmoeheid in de biologische fruitteelt op zand
 • Biologisch ondernemen: stimuleren van omschakeling naar de biologische akkerbouw en vollegrondsteelt

Terug naar boven

Projecten 2006

 • Biologisch, dat proef je, dat beleef je
 • Stimulering afzet biologische boomteelt
 • Uitloop, gezond en groen!
 • Kennisnetwerk biologische glasgroenten
 • Naar een renderende biologische erwtenteelt
 • Proefloket biologische landbouw

Terug naar boven

Projecten 2005

 • Marktontwikkeling Bio+
 • Vervolg pilot biologische AGF in de groentespeciaalzaak
 • Succesvolle biologische suikerbietenteelt in Noord-Brabant
 • Stierkalfwaardig in de biologische keten
 • Herpositionering biologische graanproducten
 • Regionale afzet biologische producten Kempen - Meierij

Terug naar boven