Nieuw goedgekeurde projecten september 2020

  • Bodemresetten, praktijkpilots in de vollegrondstuinbouw
  • Ketenontwikkeling zoete bataat
  • Ontwikkelen onkruidrobot speciaal voor natuurinclusieve landbouw
  • Plant-e technologie in de boomkwekerij
  • Platform beleving op de boerderij; eerste pilot met 12 events tijdens Philips Fruittuin appelplukdagen 
  • Verbinden tuinbouw met de omgeving door diverse maatschappelijke functies aan te bieden
  • Praktijkmodule SunBiose: opschaling van Agro-PV, zonnepanelen boven gewassen en fruitteelt
  • Landschapspark de Heerlijckheid te Cuijk
  • Lokaal duurzame energie van boer naar bedrijf (Agri2Business hub)
  • Klimaatladder Biefselect

Overige berichten

Ontwikkeling van een 'slimme boom': de boomveer
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2021
Local Tea haalt nieuwe investeringen op
Activiteitenverslag 2020 is uit!
Nieuw goedgekeurde projecten december 2020
FoodLab Teelt Ondersteunende Voorzieningen van start
Tea by Me gaat partnerschap aan met oprichters Vegetarische Slager
Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin