Nieuw goedgekeurde projecten september 2020

  • Bodemresetten, praktijkpilots in de vollegrondstuinbouw
  • Ketenontwikkeling zoete bataat
  • Ontwikkelen onkruidrobot speciaal voor natuurinclusieve landbouw
  • Plant-e technologie in de boomkwekerij
  • Platform beleving op de boerderij; eerste pilot met 12 events tijdens Philips Fruittuin appelplukdagen 
  • Verbinden tuinbouw met de omgeving door diverse maatschappelijke functies aan te bieden
  • Praktijkmodule SunBiose: opschaling van Agro-PV, zonnepanelen boven gewassen en fruitteelt
  • Landschapspark de Heerlijckheid te Cuijk
  • Lokaal duurzame energie van boer naar bedrijf (Agri2Business hub)
  • Klimaatladder Biefselect

Overige berichten

Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens
Activiteitenverslag 2019 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2020
Op excursie naar de Biofach in Duitsland
Nieuw: LIB activiteitenprogramma 2020 - 2023
Nieuw goedgekeurde projecten november 2019