Nieuw goedgekeurde projecten september 2020

  • Bodemresetten, praktijkpilots in de vollegrondstuinbouw
  • Ketenontwikkeling zoete bataat
  • Ontwikkelen onkruidrobot speciaal voor natuurinclusieve landbouw
  • Plant-e technologie in de boomkwekerij
  • Platform beleving op de boerderij; eerste pilot met 12 events tijdens Philips Fruittuin appelplukdagen 
  • Verbinden tuinbouw met de omgeving door diverse maatschappelijke functies aan te bieden
  • Praktijkmodule SunBiose: opschaling van Agro-PV, zonnepanelen boven gewassen en fruitteelt
  • Landschapspark de Heerlijckheid te Cuijk
  • Lokaal duurzame energie van boer naar bedrijf (Agri2Business hub)
  • Klimaatladder Biefselect

Overige berichten

Mooi artikel LIB in Brainport Magazine
LIB bijeenkomst Natuur en Landbouw
Nieuw goedgekeurde projecten mei 2023
Nesco biologische champignons vanwege innovaties in Eindhovens Dagblad
LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023
Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine
LIB Jubileumboek gelanceerd
LIB Activiteitenverslag 2022 is uit