Nieuw goedgekeurde projecten december 2021

  • Diervriendelijk en wildreddend maaien
  • Bomen tellen en meten (stamomtrek, hoogte) met behulp van Kunstmatige Intelligentie
  • Innovatief Brabant (expositie van 5 jaar) in het Noord-Brabants Museum
  • Inzet van hoog-gevoelige sensoren om diverse gewassen beter te bewaren
  • Certificering van kunstmestvervangers voor mestverwaarding en kringlooplandbouw
  • Ekoto: waardering van bloemenstroken in strokenteelt

Overige berichten

De toekomst voor intensieve teelten op zandgronden
Nieuw goedgekeurde projecten september 2023
Brabant Smaakt
Mooi artikel LIB in Brainport Magazine
LIB bijeenkomst Natuur en Landbouw
Nieuw goedgekeurde projecten mei 2023
Nesco biologische champignons vanwege innovaties in Eindhovens Dagblad
LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023