Nieuw goedgekeurde projecten december 2021

  • Diervriendelijk en wildreddend maaien
  • Bomen tellen en meten (stamomtrek, hoogte) met behulp van Kunstmatige Intelligentie
  • Innovatief Brabant (expositie van 5 jaar) in het Noord-Brabants Museum
  • Inzet van hoog-gevoelige sensoren om diverse gewassen beter te bewaren
  • Certificering van kunstmestvervangers voor mestverwaarding en kringlooplandbouw
  • Ekoto: waardering van bloemenstroken in strokenteelt

Overige berichten

Film jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Nieuw goedgekeurde projecten september 2022
LIB-bijeenkomst 'Duurzaamheid in de aardappelketen'
Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022