Evaluatie LIB

Onlangs is de huidige LIB periode (van 2015 – 2018) geëvalueerd door Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde van de WUR en sinds kort SERkroonlid. Zij heeft voor de evaluatie naast een algemene bestuurskundige theorie het ‘small wins’ perspectief gehanteerd. Daarbij worden weerbarstige maatschappelijke vraagstukken aangepakt door middel van kleine maar betekenisvolle stapjes die uiteindelijk kunnen uitgroeien tot systeemverandering. De conclusie van de evaluatie: ‘LIB is uniek, doet uitstekend werk, wordt hoog gewaardeerd en is bovenal van grote betekenis voor de landbouw transitie in Noord-Brabant, inclusief de bredere agro-food sector en het landelijk gebied’. Zie het evaluatierapport en de reactie van de Provincie Noord-Brabant daarop. Op de foto Katrien op bedrijfsbezoek ivm de evaluatie.

Vanaf 1995 hebben de LIB-partners Provincie Noord-Brabant en ZLTO, LIB telkens ingesteld voor een periode van 4 jaar, die steeds werd afgesloten met een evaluatie. De opeenvolgende evaluatoren (de Zeeuw, 1995-1999; Veerman, 1999-2002; Röling, 2004-2007; Zachariasse, 2007-2010; Grin&Schot 2010-2014) waren steeds zodanig positief over LIB dat ze adviseerden om LIB voort te zetten. LIB is inmiddels dus actief in haar 6e periode. De conclusie van Katrien Termeer is geen trendbreuk, maar sluit zich bij de positieve conclusies van de voorgaande evaluaties aan. ‘LIB

is uniek, doet uitstekend werk, wordt hoog gewaardeerd en is bovenal van grote betekenis voor de landbouw transitie in Noord-Brabant, inclusief de bredere agro-food sector en het landelijk gebied. Het is de stille kracht die ondernemers aanmoedigt steeds op zoek te gaan naar innovatieve antwoorden op de vele vraagstukken en uitdagingen. Terwijl de problematiek rondom de landbouw steeds weerbarstiger lijkt te worden en soms mismoedig maakt, slaagt LIB er continu in om een positief perspectief te schetsen dat voorbij gaat aan luchtfietserij en gebaseerd is op concrete praktijken”.

Overige berichten

Activiteitenverslag 2020 is uit!
Nieuw goedgekeurde projecten december 2020
FoodLab Teelt Ondersteunende Voorzieningen van start
Tea by Me gaat partnerschap aan met oprichters Vegetarische Slager
Nieuw goedgekeurde projecten september 2020
Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens