Stuurgroep LIB verdiept zich in de 'Veehouderij naar 2020'

Op 26 maart bracht de Stuurgroep LIB een bezoek aan twee dierlijke bedrijven: het vleeskuikenbedrijf Huna Pluimvee van Patrick en Elvera van den Hurk en het biologisch geitenbedrijf van Gerrit en Carla Verhoeven, beide in Biezenmortel. Tijdens de discussie daarna stond het project 'Ondernemen met Buren' centraal, ook in het kader van de in ontwikkeling zijnde Brabantse Zorgvuldigheidsscore. De beide bezochtte bedrijven vormden een goed voorbeeld voor deze discussie. Zo is Huna Pluimvee 2 jaar geleden uitgebreid naar 156.000 dieren. De nieuwe stallen voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. En in 2002 is het biologische geitenbedrijf uitgebreid naar 1.200 melkgeiten; beide in goed overleg met de buren. In het project Ondernemen met Buren zijn 27 bedrijven betrokken, verdeeld over de provincie en over diverse sectoren: melkvee, varkens, pluimvee en plantaardig.

    

Nieuw goedgekeurde projecten december 2020
FoodLab Teelt Ondersteunende Voorzieningen van start
Tea by Me gaat partnerschap aan met oprichters Vegetarische Slager
Nieuw goedgekeurde projecten september 2020
Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens
Activiteitenverslag 2019 is uit