Stuurgroep LIB verdiept zich in de 'Veehouderij naar 2020'

Op 26 maart bracht de Stuurgroep LIB een bezoek aan twee dierlijke bedrijven: het vleeskuikenbedrijf Huna Pluimvee van Patrick en Elvera van den Hurk en het biologisch geitenbedrijf van Gerrit en Carla Verhoeven, beide in Biezenmortel. Tijdens de discussie daarna stond het project 'Ondernemen met Buren' centraal, ook in het kader van de in ontwikkeling zijnde Brabantse Zorgvuldigheidsscore. De beide bezochtte bedrijven vormden een goed voorbeeld voor deze discussie. Zo is Huna Pluimvee 2 jaar geleden uitgebreid naar 156.000 dieren. De nieuwe stallen voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. En in 2002 is het biologische geitenbedrijf uitgebreid naar 1.200 melkgeiten; beide in goed overleg met de buren. In het project Ondernemen met Buren zijn 27 bedrijven betrokken, verdeeld over de provincie en over diverse sectoren: melkvee, varkens, pluimvee en plantaardig.

    

Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021