Stuurgroep LIB verdiept zich in 'circulaire economie en mineralenverwaarding'

Voor deze themabijeenkomst was de Stuurgroep LIB, samen met 25 genodigden (uit bedrijfsleven, overheid provinciaal en landelijk en kennisinstellingen) op 19 november op bezoek bij Darling International in Son; waar een aantal presentaties werd gegeven en over het thema werd gediscusssieerd. Conclusie: er is behoefte aan een innovatieagenda voor de middellange termijn en aan gezamenlijke oplossingen op de korte termijn. De aanwezige partijen willen allen bijdragen aan de oplossingen.

Sjors Beerendonk (Darling Interntaional) verzorgde de aftrap met een toelichting op het totale bedrijf met een omzet van 4 miljard dollar en zijn collega Richard van Lijssel (Director Technology) lichtte de ontwikkelingen rondom de Biofosfaatfabriek van Ecoson toe. De samenwerking met de veehouders is essentieel geweest bij de realisatie van het initiatief.

Daarna volgden 3 korte toelichtingen van mestverwerkingsinitiatieven in de praktijk. Door Lodewijk Burghout van Biomineralen rondom SITA in Roosendaal; door Ben Rooyackers van Mestac en door Thijs Janssen over mestverwaarding op bedrijfsniveau. Peter Brouwers (ZLTO) gaf een toelichting op de stand van zaken in praktijk en beleid van mestverwerking/mineralenverwaarding: waar staan we nu en wat zijn de toekomstige uitdagingen voor ‘de sector’, ‘de intermediairen’ en ‘de overheid’.

Diverse discussiepunten worden aangereikt:

  • Er zijn kansrijke initiatieven. Maar we blijven toch nog veel denken vanuit mest als afvalstof en niet als grondstof met waarde.
  • Er is ook een te afwachtende houding van veel veehouders. Die zich (nog) niet langdurig willen vastleggen.
  • De overheid is bezig met reguleren, prima. Maar de handhaving is nog een punt van aandacht.
  • Er is behoefte aan een innovatieagenda voor de (middel)lange termijn.
  • Ook de komende 3 jaren is er al erg veel behoefte aan gezamenlijke oplossingen, waarvan we er gelukkig bij Ecoson en rondom SITA inmiddels 2 mooie voorbeelden hebben. Maar er is meer nodig.
  • Aandachtspunt blijft het werken met de juiste cijfers, er doen veel verschillende cijfers de ronde. Dat maakt het niet gemakkelijk.
  • De aanwezige partijen willen allen bijdragen aan de noodzakelijke oplossingen. Ook de provincie geeft aan in de innovatieagenda een rol te willen spelen. En heeft tijdens de discussie veel aanknopingspunten gesignaleerd om hier inhoud aan te geven.
  • De sector moet zo veel mogelijk gezamenlijk werken om de kansen verder in te vullen. Enerzijds met bestaande technieken en anderzijds met vernieuwingen.
Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021