Stuurgroep LIB bijeenkomst Landbouw, voeding en gezondheid

p 14 november kwam de Stuurgroep LIB in een gezelschap van 30 ondernemers, vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, wetenschappers en bestuurders bij elkaar in het Designhuis Eindhoven voor een bezoek aan de expositie 'de Etende Mens'. De expositie zoomt in op de relatie mens - voeding, een relatie die veel aanknopingspunten biedt naar het thema van de bijeenkomst, landbouw, voeding en gezondheid.

Bij enkele werken van de 50 kunstenaars/designers is stil gestaan om de link te leggen met maatschappelijke, food en landbouw ontwikkelingen en met LIB-projecten in die thema's, zoals het Jaar van de Bij, Stevia, Fhealinc, intensieve varkenshouderij en noodzakelijke vernieuwingen en alternatieve eiwitbronnen. Na de rondleiding door curator Marije Vogelzang, volgden een inleiding door Prof. Hans Verhagen, hoofd centrum voeding en gezondheid van RIVM en lid van EFSA, European Food Safety Agency, over toetsingen van voedingsclaims; en een reflectie door Prof. Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut over de (on)wenselijkheid van deze  voedingsclaims. Wetenschappelijke onderbouwing hiervan geeft volgens hem een eenzijdig beeld; hij is voorstander van een systeem- en natuurlijke benadering. Hetgeen aanleiding geeft voor een stevige discussie over de wetenschappelijke onderbouwing <-> de natuurlijke benadering. Duidelijk is dat landbouw, gezondheid en voedsel, een zeer divers en behoorlijk ingewikkeld thema is...

  

Mooi artikel LIB in Brainport Magazine
LIB bijeenkomst Natuur en Landbouw
Nieuw goedgekeurde projecten mei 2023
Nesco biologische champignons vanwege innovaties in Eindhovens Dagblad
LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023
Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine
LIB Jubileumboek gelanceerd
LIB Activiteitenverslag 2022 is uit