Stuurgroep LIB bijeenkomst 'Duurzame ontwikkeling en systeem-innovatie in de varkenshouderij'

Voor deze bijeenkomst is de Stuurgroep LIB samen met een groep genodigden, te gast bij de Hy-Care biggenstal van de familie Schippers in Bladel. Deze nieuwe biggenstal moet een beter dierenwelzijn bieden, meer hygiene, minder antibiotica en voor de dierenverzorgers het werken aangenamer maken. Het concept speelt bovendien in op de ontwikkeling van duurzame concepten voor stallen. Victor van Wagenberg (Schippers) geeft aan dat na negen maanden experimenteren in de praktijk, de resultaten op dit vlak er veelbelovend uit zien.

Na de toelichting vanuit het bedrijf Schippers, volgden er presentaties van Hetty van Beers-Schreurs, directeur SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen, over antibioticagebruik en gezondheid in de varkenshouderij. Het terugdringen van het antibiotica gebruik in de veehouderij is de laatste jaren op de goede weg, met 57% reductie. Systemen als Hy-Care leggen de nadruk leggen waar die hoort te liggen, bij het voorkomen van infecties door een goede hygiëne. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde aan De WUR geeft een schets van innovatie in de agrarische sector en maatschappelijke verbinding, en reflecteerd met haar 3 rader-model op Hy-Care. Speciaal benadrukt zij de behoefte aan ‘small-wins’.

Een belangrijk aandachtspunt naar de toekomst is echter ook dat de ontwikkeling van dit soort stallen tot een verdere 'industrialisatie' van de varkenshouderij kan leiden waarbij varkens in een sterk technologische omgeving gehouden worden. Naast de technische innovatie moet ook de sociale innovatie aandacht krijgen: “Hoe gaan we de dialoog aan om dit vorm te geven?”

Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021