Stuurgroep LIB bezoekt Nordrhein Westfalen

Op 4 september bracht de Stuurgroep LIB een bezoek aan het westelijke deel van Nordrhein Westfalen (NRW) op uitnodiging van de Rheinischer Landwirtschafts Verband (RLV), collega-organisatie van de ZLTO. Het gezelschap bestond uit een internationale mix van bestuur, leden en medewerkers van de RLV, Landwirtschaftskammer en landbouwministerie van NRW, ZLTO, provincie Noord - Brabant, EZ, Belgische Boerenbond, LLTB, Friesland-Campina en maatschappelijke organisaties. De delegatie bezocht 2 landbouwbedrijven en kreeg verschillende presentaties te horen over de landbouw in NRW en het werk van RLV en Landwirtschaftskammer.

Het melkveebedrijf van de familie Genfeld is de laatste 10 jaren flink gegroeid en heeft onlangs een nieuwe stal gebouwd voor 200 koeien die evt. nog gemakkelijk uitgebreid kan worden. Het bedrijf ligt tegen de dorpskern aan. Ontwikkelingen, kansen en knelpunten met de omgeving passeren de revue.
Het groenteteelt en verwerkingsbedrijf van de familie Bonus ligt ook aan de rand van het dorp. Sinds 13 jaar is dit bedrijf flink ontwikkeld van een gemengd bedrijf met slagerij aan huis tot een groot groenteteeltbedrijf met uitgebreide inpakfaciliteiten. Een belangrijk aandachtspunt is de arbeid: op het bedrijf werken nu 90 Polen en Roemenen. De verwerking van de groenten (wassen, inpakken) heeft geleid tot jaarrond werkgelegenheid. Voor een goede huisvesting is gezorgd in de vorm van een 'hotel'.
Conclusie van het bezoek is dat er veel overeenkomsten zijn en dat we veel van elkaar kunnen leren. De regio Duitsland - Vlaanderen - Nederland is een intensieve regio (veel mensen, intensieve landbouw) die gidsregio zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van de internationale landbouw.

Nieuw goedgekeurde projecten december 2020
FoodLab Teelt Ondersteunende Voorzieningen van start
Tea by Me gaat partnerschap aan met oprichters Vegetarische Slager
Nieuw goedgekeurde projecten september 2020
Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens
Activiteitenverslag 2019 is uit