Nieuw goedgekeurde projecten september 2020

  • Bodemresetten, praktijkpilots in de vollegrondstuinbouw
  • Ketenontwikkeling zoete bataat
  • Ontwikkelen onkruidrobot speciaal voor natuurinclusieve landbouw
  • Plant-e technologie in de boomkwekerij
  • Platform beleving op de boerderij; eerste pilot met 12 events tijdens Philips Fruittuin appelplukdagen 
  • Verbinden tuinbouw met de omgeving door diverse maatschappelijke functies aan te bieden
  • Praktijkmodule SunBiose: opschaling van Agro-PV, zonnepanelen boven gewassen en fruitteelt
  • Landschapspark de Heerlijckheid te Cuijk
  • Lokaal duurzame energie van boer naar bedrijf (Agri2Business hub)
  • Klimaatladder Biefselect
Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021