Nieuw goedgekeurde projecten september 2014

  • Nieuwe eiwitten toegepast in duurzame smaakvolle snacks
  • Innovatiedag 'bomen voor de toekomst', Ebben
  • Conversie van dierlijke mest tot hoogwaardige toepassing m.b.v. BSF larven
  • Desinfectie van fruit door koud plasma
  • Biologisch imkeren
  • Mini-groenten, teeltonderzoek en conceptontwikkeling
  • Crowd-funding als mogelijkmaker voor innovaties in de veehouderij
  • De Nieuwe Rentmeester: naar een duurzame financierig van bedrijfsoverdracht
Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021