Nieuw goedgekeurde projecten september 2014

  • Nieuwe eiwitten toegepast in duurzame smaakvolle snacks
  • Innovatiedag 'bomen voor de toekomst', Ebben
  • Conversie van dierlijke mest tot hoogwaardige toepassing m.b.v. BSF larven
  • Desinfectie van fruit door koud plasma
  • Biologisch imkeren
  • Mini-groenten, teeltonderzoek en conceptontwikkeling
  • Crowd-funding als mogelijkmaker voor innovaties in de veehouderij
  • De Nieuwe Rentmeester: naar een duurzame financierig van bedrijfsoverdracht
Nieuw goedgekeurde projecten december 2020
FoodLab Teelt Ondersteunende Voorzieningen van start
Tea by Me gaat partnerschap aan met oprichters Vegetarische Slager
Nieuw goedgekeurde projecten september 2020
Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens
Activiteitenverslag 2019 is uit