Nieuw goedgekeurde projecten september 2013

  • Goat Milk Powder: nieuwe producten in nieuwe markten
  • Varkensgame: nieuw business model met interactie tussen big en gamer
  • Ontwikkeling spaakwielbemester voor toepassing afvalstromen voor bemesting
  • Opzetten internationaal Insect Center
  • Boomkwekerij & belevingscentrum 'de Gasthuishoeve'
  • Stadskas Den Bosch
Nieuw goedgekeurde projecten december 2020
FoodLab Teelt Ondersteunende Voorzieningen van start
Tea by Me gaat partnerschap aan met oprichters Vegetarische Slager
Nieuw goedgekeurde projecten september 2020
Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens
Activiteitenverslag 2019 is uit