Nieuw goedgekeurde projecten september 2013

  • Goat Milk Powder: nieuwe producten in nieuwe markten
  • Varkensgame: nieuw business model met interactie tussen big en gamer
  • Ontwikkeling spaakwielbemester voor toepassing afvalstromen voor bemesting
  • Opzetten internationaal Insect Center
  • Boomkwekerij & belevingscentrum 'de Gasthuishoeve'
  • Stadskas Den Bosch
Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021