Nieuw goedgekeurde projecten november 2013

  • Praktijkexperiment innovatie toepassing Bucher-pers en pulver-droging voor mestverwerking
  • Gekiemd graan als veevoer
  • Aspergesteekmachine: laatste testseizoen tot in productie nemen
  • Moestuintje in de keuken
  • Marktverkenning StarPlus-stal voor vleesvarkens in Brabant
  • BAJK-Academy Klimaat en Kringlopen
  • Nederlandse soja 2.0
Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021