Nieuw goedgekeurde projecten november 2013

  • Praktijkexperiment innovatie toepassing Bucher-pers en pulver-droging voor mestverwerking
  • Gekiemd graan als veevoer
  • Aspergesteekmachine: laatste testseizoen tot in productie nemen
  • Moestuintje in de keuken
  • Marktverkenning StarPlus-stal voor vleesvarkens in Brabant
  • BAJK-Academy Klimaat en Kringlopen
  • Nederlandse soja 2.0
Nieuw goedgekeurde projecten december 2020
FoodLab Teelt Ondersteunende Voorzieningen van start
Tea by Me gaat partnerschap aan met oprichters Vegetarische Slager
Nieuw goedgekeurde projecten september 2020
Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens
Activiteitenverslag 2019 is uit