Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020

  • Robotisering onkruidbestrijding industriegroenten
  • Bodem in Beeld
  • Precisie beregenen aardappelen
  • Betere kwaliteit bij machinale bonenpluk en minder verspilling
  • CO2 fonds Groene Woud en Luchthaven Eindhoven
  • Natuurinclusieve boeren samen naar de markt
  • Kalf bij de Koe

 

Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens
Activiteitenverslag 2019 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2020
Op excursie naar de Biofach in Duitsland
Nieuw: LIB activiteitenprogramma 2020 - 2023
Nieuw goedgekeurde projecten november 2019
Noord - Brabantse melkveehouderij in Europese context
Ondertekening LIB Convenant 2020 - 2023