Nieuw goedgekeurde projecten juni 2013

  • Dripirrigatie, toegevoegde waarde bij uien, prei en asperges
  • De bodem als basis voor duurzame landbouw
  • Insectenhotels, nest- en overwinteringsgelegenheid
  • Geladen water als bestrijdingsmiddel; techniek uit de medische wereld
  • Regionale aanpak efficiënt watergebruik op gebiedsniveau
  • ABC CASH: computergestuurd weiden van koeien en hoeden van schapen
  • Indoor cify farming facilities Eindhoven
  • Quality handling in de melkveehouderij
Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021