Nieuw goedgekeurde projecten juli 2015

  • Pilot hommels en phytophthora bij aardappelen
  • Innovatieve bedrijfsmodellen voor natuurboeren
  • Uitbreiding toepassingsmogelijkheden CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment)
  • Gaultheria Precumbens (sierteeltplant) voor food, farma en cosmetische industrie
  • Vegetarische Slager Breda 2015 - 2020
  • Melkpoeder van rauwe melk
  • Berm van de toekomst
  • Biologisch & Benutten; onderscheidende mineralenefficiëntie biologische landbouw
  • Haalbaarheidsstudie businesscase graan Sorghumteelt

 

Nieuw goedgekeurde projecten december 2020
FoodLab Teelt Ondersteunende Voorzieningen van start
Tea by Me gaat partnerschap aan met oprichters Vegetarische Slager
Nieuw goedgekeurde projecten september 2020
Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens
Activiteitenverslag 2019 is uit