LIB-bijeenkomst Stad - Platteland op het bedrijf van Spierings in Oss

Op woensdag 21 september vond een Stuurgroep LIB bijeenkomst plaats over 'de toekomst van de landbouw en groene ruimte in een verstedelijkte samenleving'. Een kleine 40 genodigden waren aanwezig op het multifunctionele bedrijf van de familie Spierings in Oss (melkkoeien, kaas, vlees, natuur, streek, verbreding, visteelt) waar zoon Jasper een toelichting gaf op het bedrijf.

In de laatste 20 jaren is hier een stevige onderneming ontwikkeld waar 10 fte's werken. Wat opvalt is dat het een groot bedrijf is dat een goed gevoel geeft. Schaalgrootte hoeft dus niet meteen een negatieve associatie te geven. Zorgvuldigheid bij het doorontwikkelen en aansluiting houden bij je omgeving en buren lijken hiervoor belangrijke voorwaarden. Ook naar de toekomst toe: de eerste schop is al de grond in voor een nieuwe ALFA stal met 250 rundveeplaatsen en extra aandacht voor architectuur en landschappelijke inpassing.

Nieuw goedgekeurde projecten december 2020
FoodLab Teelt Ondersteunende Voorzieningen van start
Tea by Me gaat partnerschap aan met oprichters Vegetarische Slager
Nieuw goedgekeurde projecten september 2020
Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens
Activiteitenverslag 2019 is uit