Kennis intensieve economie en toegevoegde waarde in Agrofood Brabant

Op 28 augustus was de Stuurgroep LIB te gast bij Rijk Zwaan in Fijnaart, waar Bas van Kuik, Leo Woudenberg en Anton van Doornmalen een rondleiding gaven aan de groep van 25 personen. Rijk Zwaan is een high-tech bedrijf in de veredeling van groentenzaden. In Fijnaart is het bedrijf de laatste 7 jaar verdubbeld naar ruim 310 werknemers (wereldwijd 2.500 werknemers). Het bedrijf heeft een plek in de innovatie top 30 op de 15e plaats (Philips 1e plaats). Bijna 30% van de omzet van het bedrijf wordt jaarlijks in R&D gestopt, dat betekent circa 90 miljoen euro per jaar. De locatie Fijnaart is wereldwijd het ‘kristallisatiepunt’ waar alle R&D informatie van de verschillende continenten (Australië, Afrika, etcetera) wordt verzameld en geanalyseerd.

Verder kreeg de groep een toelichting door Anke van de Hurk vanuit Plantum, de vereniging van 350 bedrijven actief in plantaardige uitgangsmaterialen, die een omzet vertegenwoordigen van 2.2 miljard euro; van Bernard de Geus van het instituut Groene Genetica en van Annelies Schoenmakers van de Provincie Noord - Brabant over de rol van de Provincie Noord-Brabant in de Agrofood sector, die vanuit provincaal perspectief als Top-sector is neergezet.

Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit
Strokenteelt in Etten-Leur
Nieuw goedgekeurde projecten december 2021