Helicon Topklas Veehouderij

Helicon Helmond en Den Bosch hebben het initiatief genomen tot een Topklas Veehouderij. In het najaar van 2015 staan de eerste pilots op de rol. Om het initiatief succesvol te laten zijn, is samenwerking met het bedrijfsleven noodzakelijk. Er ligt op voorhand een win – win voor beide partijen. Topklas leerlingen krijgen de mogelijkheid om buiten de reguliere lessen een blik te werpen in de kraamkamers van (top)bedrijven. Op basis van heldere cases en opdrachten leveren zij hun onderbouwde mening. Dit ‘frisdenken’ helpt bedrijven bij het verder doorontwikkelen van hun producten en diensten. 2 december vond de kick-Off plaats. LIB is betrokken bij de ontwikkeling van de Topklas.

Nieuw goedgekeurde projecten december 2020
FoodLab Teelt Ondersteunende Voorzieningen van start
Tea by Me gaat partnerschap aan met oprichters Vegetarische Slager
Nieuw goedgekeurde projecten september 2020
Thema: Integratie in de keten
Stuurgroep LIB op bezoek bij Philips Fruittuin
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2020
Voorbeeld toegevoegde waarde met Iberico varkens
Activiteitenverslag 2019 is uit