Geslaagde jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB

25 jaar LIB, na 2 jaar Corona konden we dit op 6 juli eindelijk vieren. Inmiddels dus eigenlijk 27 jaar LIB. We vierden dit met een bijeenkomst bij Philips Fruittuin met een grote groep bekenden, die door de jaren heen bij LIB betrokken zijn: ondernemers met innovatieve projecten, bestuurders zoals de huidige voorzitter van ZLTO maar ook enkele oud-voorzitters en de huidige gedeputeerde landbouw maar ook enkele oud-gedeputeerden, evaluatoren van het LIB, breder bedrijfsleven en kennisinstellingen etc. Het was interessant, supergezellig en ook weer een prima netwerkgelegenheid voor iedereen. Met interessante presentaties van onder andere Katrien Termeer en Jaap Korteweg. En met heerlijk weer, eten en drinken op de prachtige locatie van Philips Fruittuin, waarvoor dank aan Carlos en Anneke.

Film jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB
Nieuw goedgekeurde projecten september 2022
LIB-bijeenkomst 'Duurzaamheid in de aardappelketen'
Nieuw goedgekeurde projecten juli 2022
Wildreddend maaibeheer: de eerste sensosafe in Nederland!
25 jaar Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
Glastuinbouw, energie en samenwerking
Nieuw goedgekeurde projecten maart 2022
Het LIB activiteitenverslag 2021 is uit