Nieuws

Held van de Smaak verkiezing 2013 thema ambachtelijke worst

De verkiezing van de Held van de Smaak staat dit jaar in het thema van de  'ambachtelijke worst': slagers, producenten en grondstoffenleveranciers die zich inzetten voor behoud of vernieuwing van het ambacht, bijzondere nieuwe producten maken of zich juist richten op traditionele streekspecialiteiten. Kandidaten kunnen tot 30 april aangemeld worden via de site van de Week van de Smaak.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten maart 2013

 • Duurzaamheid in de Keten van Groente- en Fruitverwerkende industrie
 • Heydehoeve fase 2: duurzame varkenshouderij met meerwaarde voor markt en omgeving
 • Mobiele teeltregistratie en de digitale boerderij
 • Opschaling optimalisatie watergebruik in de akkerbouw
 • Future4Farmers: toekomstvisies voor 4 akkerbouwbedrijven
 • Carbon Credits: CO2 vastleggen in de bodem
 • Verdere ontwikkeling Triple-A locaties verbinding Stad en Land
 • Omgevingsgericht Ondernemen
 • Regioras: ambachtelijke veredeling op eigen bedrijf
 • Drachtplanten voor bij en biovergisting
 • Marktontwikkeling Cholfitty, gezonde kaas
 • Familiemaaltijden via kinderdagverblijven

Lees meer >

LIB bijeenkomst 'Glastuinbouw in haar omgeving'

Op 7 maart was de Stuurgroep LIB, samen met een 25-tal genodigden, op bezoek bij het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland. Dit terrein in Steenbergen moet een knooppunt worden voor de groene economie waarin oa een suikerfabriek, glastuinbouw en bedrijventerrein verbonden worden. Inmiddels zijn daar al een biomassavergistingsinstallatie, een glastuinbouwbedrijf en een diks aptank en in de toekomst komen daar in ieder geval nog voorzieningen bij voor spuiwater, CO2 en restwarmte. Glastuinder Peter de Jong heeft zich hier vorig jaar gevestigd. Peter teelt aubergines en is lid van Purple Pride, een vereniging van auberginetelers en marktleider in aubergines in Nederland. Op het terrein werkt Peter samen met de Suiker Unie rond restwarmte en CO2. Albert Markusse, algemeen directeur van Suiker Unie, schetst vervolgens hoe de Suiker Unie zich de laatste 25 jaar heeft ontwikkeld op het terrein van chemie, energie, food en farma. Cor Hendriks, manager a.i. Akker- en Tuinbouw Rabobank Nederland, geeft zijn visie op de ontwikkelingen en kansen voor glastuinbouw in Nederlands en Europees perspectief. En tenslotte vertelt Piet Janmaat van de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) over de ontwikkelingen in de glastuinbouw in Noord - Brabant waar de laatste 10 jaar het areaal glas is toegenomen van ruim 1200 naar ruim 1500 hectare en het meeste areaal inmiddels geclusterd ligt.

Lees meer >

Themabijeenkomst 'Meerwaarde(n) concepten in de veehouderij'

Op 6 maart organiseerde Stuurgroep LIB een themabijeenkomst over 'Waarde(n)concepten in de veehouderij' met ruim 50 deelnemers uit diverse sectoren: van varkenshouders en kennisinstellingen tot overheid, bedrijfsleven en kunstenaars. De bijeenkomst vond plaats op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel, waar Annie de Veer (directeur Livestock Research WUR) en gastheer Daan Somers de groep ontvingen en rondleidden.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten november 2012

 • Kruiden in de melkveehouderij
 • AppsForFarming
 • Ondergrondse gietwateropslag op het AFC Nieuw Prinsenland
 • Spuiwater van luchtwassers in varkenshouderij voor bemesting in boomkwekerij
 • VAIR, doorontwikkelen duurzame varkenshouderij

Lees meer >

Maxime Verhagen op bezoek bij champignonkwekerij in Uden

Op 22 november heeft oud-minister Maxime Verhagen de innovatieve champignonkwekerij 't Voske' in Uden bezocht tijdens de nationale Paddenstoelendag.

Lees meer >

Stuurgroep LIB bijeenkomst Landbouw, voeding en gezondheid

p 14 november kwam de Stuurgroep LIB in een gezelschap van 30 ondernemers, vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, wetenschappers en bestuurders bij elkaar in het Designhuis Eindhoven voor een bezoek aan de expositie 'de Etende Mens'. De expositie zoomt in op de relatie mens - voeding, een relatie die veel aanknopingspunten biedt naar het thema van de bijeenkomst, landbouw, voeding en gezondheid.

Lees meer >

Koningin op bezoek bij bedrijf gebroeders van den Borne

Op 9 november was Koningin Beatrix te gast op het aardappelbedrijf van de gebroeders van den Borne in Reusel om kennis te maken met dit innovatieve bedrijf waar precisielandbouw wordt ingezet voor verduurzaming van de teelt. LIB is sinds 2007 betrokken bij verschillende projecten op dit bedrijf in de precisielandbouw, zoals het laatste project 'Smartrain'.

Lees meer >

Activiteiten in kader Varkenshuis Tilburg en mEATing

Het Varkenshuis (als onderdeel van het project mEATing, relatie mens - varken) heeft al veel discussie losgemaakt in Tilburg. Op 31 oktober wordt een informatieavond georganiseerd voor mensen met interesse in het varkenshuis. Verder organiseert mEATing ook enkele activiteiten in het kader van de Cultuurnacht Tilburg op 27 oktober as; kijk in het programma bij 'centrum'. 

Lees meer >

ALLES MOET OP; 29 september in Designhuis Eindhoven

Op 29 september organiseert het Food Film Festival het ALLES MOET OP evenement als onderdeel van de expositie de Etende Mens in het Designhuis Eindhoven. De aandacht gaat uit naar oogst en voedselverspilling; in een feestelijk oogstdiner wordt gekookt met de 'buitenbeentjes' in de voedselketen en wordt afgesloten met een toetje van heerlijk verse net geoogste Elstar appels van Philips Fruittuin. Zie het persbericht.De expositie de Etende Mens wordt ondersteund door het LIB.

Lees meer >