Nieuws

mEATing tentoonstelling 'Kill Your Darlings'

In het kader van het project mEATing - varkenslab, over de relatie mens - varken, vindt van 1 - 30 november een tentoonstelling plaats in Udenhout, met een uitgebreid randprogramma, zoals een meet&eat op 16 november en een afsluitend symposium op 30 november. Op de tentoonstelling hangen ook foto's van gezinnen van varkensboeren. Het spraakmakende Varkenshuis Tilburg, waarbij buurtbewoners van juni - november twee varkens hebben verzorgd op een publieke locatie in het centrum van de stad, is onderdeel van dit project. Meer informatie op www.meating.nu.  

Lees meer >

Stuurgroep LIB maakt kennis met sojateelt in NL op Kaasboerderij 't Bosch in Made

Op 21 november ontvingen Lisette en Erik van Oosterhout de Stuurgroep LIB op hun melkveebedrijf met 70 melkkoeien, kaasmakerij, boerderijwinkel, educatie-activiteiten (Klasseboeren) en erkend fokbedrijf voor witrikkoeien. Het bedrijf is zelfvoorzienend in productie van ruwvoer en ook in krachtvoer worden grote stappen gezet door de productie van soja. Drie jaar geleden zijn ze hier als één van de eersten in Nederland mee gestart. Samen met Agrifirm en enkele andere boeren, en met ondersteuning door LIB, is een project gestart om de teelt van Nederlandse soja verder te ontwikkelen. Met belangstelling gevolgd door de Nederlandse 'Soja-coalitie' met daarin maatschappelijke organisaties zoals WNF, Natuur & Milieu en Milieudefensie.

 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten november 2013

 • Praktijkexperiment innovatie toepassing Bucher-pers en pulver-droging voor mestverwerking
 • Gekiemd graan als veevoer
 • Aspergesteekmachine: laatste testseizoen tot in productie nemen
 • Moestuintje in de keuken
 • Marktverkenning StarPlus-stal voor vleesvarkens in Brabant
 • BAJK-Academy Klimaat en Kringlopen
 • Nederlandse soja 2.0

Lees meer >

Project Quality Handling Melkvee van start

Het project heeft als doel het natuurlijk gedrag van de koe meer op de voorgrond te zetten. Hierdoor kan het aantal stress en angstmomenten verminderd worden waardoor bedrijfsrendement, dierenwelzijn, werkplezier en diergezondheid toenemen. Drie melkveehouders gaan hiermee aan de slag. Het resultaat zal een korte lijst zijn met werkwijzen, tips, checklist en praktische voorbeelden. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten september 2013

 • Goat Milk Powder: nieuwe producten in nieuwe markten
 • Varkensgame: nieuw business model met interactie tussen big en gamer
 • Ontwikkeling spaakwielbemester voor toepassing afvalstromen voor bemesting
 • Opzetten internationaal Insect Center
 • Boomkwekerij & belevingscentrum 'de Gasthuishoeve'
 • Stadskas Den Bosch

Lees meer >

Stuurgroep LIB op bezoek in Nordrhein Westfalen

Op 4 september bracht de Stuurgroep LIB een bezoek aan het westelijke deel van Nordrhein Westfalen (NRW) op uitnodiging van de Rheinischer Landwirtschafts Verband (RLV), collega-organisatie van de ZLTO. Het gezelschap bestond uit een internationale mix van bestuur, leden en medewerkers van de RLV, Landwirtschaftskammer en landbouwministerie van NRW, ZLTO, provincie Noord - Brabant, EZ, Belgische Boerenbond, LLTB, Friesland-Campina en maatschappelijke organisaties. De delegatie bezocht 2 landbouwbedrijven en kreeg verschillende presentaties te horen over de landbouw in NRW en het werk van RLV en Landwirtschaftskammer.

Lees meer >

Stuurgroep LIB bezoekt Nordrhein Westfalen

Op 4 september bracht de Stuurgroep LIB een bezoek aan het westelijke deel van Nordrhein Westfalen (NRW) op uitnodiging van de Rheinischer Landwirtschafts Verband (RLV), collega-organisatie van de ZLTO. Het gezelschap bestond uit een internationale mix van bestuur, leden en medewerkers van de RLV, Landwirtschaftskammer en landbouwministerie van NRW, ZLTO, provincie Noord - Brabant, EZ, Belgische Boerenbond, LLTB, Friesland-Campina en maatschappelijke organisaties. De delegatie bezocht 2 landbouwbedrijven en kreeg verschillende presentaties te horen over de landbouw in NRW en het werk van RLV en Landwirtschaftskammer.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten juni 2013

 • Dripirrigatie, toegevoegde waarde bij uien, prei en asperges
 • De bodem als basis voor duurzame landbouw
 • Insectenhotels, nest- en overwinteringsgelegenheid
 • Geladen water als bestrijdingsmiddel; techniek uit de medische wereld
 • Regionale aanpak efficiënt watergebruik op gebiedsniveau
 • ABC CASH: computergestuurd weiden van koeien en hoeden van schapen
 • Indoor cify farming facilities Eindhoven
 • Quality handling in de melkveehouderij

Lees meer >

Stuurgroep LIB op bezoek bij de Kruidenaer en de Bettinehoeve

Op 5 juni bracht de Stuurgroep LIB een bezoek aan de Kruidenaer en de Bettinehoeve in Etten Leur. De Kruidenaer is een veelzijdig bedrijf (55 medewerkers) met een kruidenafdeling voor horeca, supermarkt en verwerkers, 5 ha. paprika en 22 ha. vollegrond en verpakkingsafdeling.

Lees meer >

Maar liefst 11 kandidaten Held van de Smaak Brabant

Maar liefst 11 kandidaten gaan op 26 mei met elkaar de strijd aan voor de titel van ‘Brabantse Held van de Smaak 2013’. De verkiezing van de Held van de Smaak richt zich dit jaar op het thema ‘ambachtelijke worst’. De kandidaten zijn op hun eigen en unieke wijze bezig zijn met het produceren van worst, waarbij de kernwoorden ‘ambachtelijk’, ‘streekgebonden’ en ‘duurzaam’ centraal staan. De winnaar zal Brabant vertegenwoordigen bij de landelijke Held van de Smaak verkiezing die dit jaar in Venlo plaatsvindt, Hoofdstad van de Smaak 2013. Meer informatie in het persbericht.

Lees meer >