Nieuws

Verbreding sojaketen van food naar zuivel

Agrifirm gaat met haar sojaketen in 2014 een nieuwe fase in. 32 telers gaan samen 100 hectaren telen wat een verdriedubbeling is t.o.v. 2013. Het Duitse Mona Naturproducte gaat de soja verwerken tot producten voor menselijke consumptie en het Belgische Danis gaat de soja verwerken voor veevoer. Deze 'praktijktest 2.0' wordt ondersteund door het LIB. Klik hier voor het persbericht.

Lees meer >

In memoriam: Niek van den Broek

Zondag 6 april overleed Niek van den Broek (29), totaal onverwacht. Niek zou het biologisch bedrijf 't Schop van zijn ouders gaan overnemen. Niek viel op omdat hij steeds meer voorop ging lopen als agrarische jongere met een eigen visie op de landbouw en op de positie van 't Schop in zijn omgeving. Hij was actief lid van de Youth Food Movement, bestuurslid van de ZLTO afdeling en genoot van verrassende samenwerkingsverbanden, zoals met Incubate, het jaarlijkse Tilburgse festival voor independant culture. Vandaar ook dat LIB en Niek elkaar regelmatig tegenkwamen en dat Niek een jaar geleden een presentatie hield tijdens een bijeenkomst van de Stuurgroep LIB. Wij wensen zijn familie en vooral zijn ouders, Jan en Cécile, veel sterkte met dit verlies.

Lees meer >

Stuurgroep LIB verdiept zich in de 'Veehouderij naar 2020'

Op 26 maart bracht de Stuurgroep LIB een bezoek aan twee dierlijke bedrijven: het vleeskuikenbedrijf Huna Pluimvee van Patrick en Elvera van den Hurk en het biologisch geitenbedrijf van Gerrit en Carla Verhoeven, beide in Biezenmortel. Tijdens de discussie daarna stond het project 'Ondernemen met Buren' centraal, ook in het kader van de in ontwikkeling zijnde Brabantse Zorgvuldigheidsscore. De beide bezochtte bedrijven vormden een goed voorbeeld voor deze discussie. Zo is Huna Pluimvee 2 jaar geleden uitgebreid naar 156.000 dieren. De nieuwe stallen voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. En in 2002 is het biologische geitenbedrijf uitgebreid naar 1.200 melkgeiten; beide in goed overleg met de buren. In het project Ondernemen met Buren zijn 27 bedrijven betrokken, verdeeld over de provincie en over diverse sectoren: melkvee, varkens, pluimvee en plantaardig.

    

Lees meer >

Activiteitenverslag LIB 2013 is uit.

Klik hier voor het activiteitenverslag LIB 2013.

Lees meer >

Pluk de Stad: kansen voor stadslandbouw

Proeftuin 040, het Eindhovense platform voor stadslandbouw, heeft met LIB-ondersteuning een verkennende studie uitgebracht naar kansen en (on)mogelijkheden voor professionele voedselproductie in de stad. Waarbij vooral de mogelijkheden voor het exploiteren van een professionele dakkas op het Veemgebouw in Eindhoven onderzocht zijn. Zie de eindrapportage.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten maart 2014

 • Toepassing gewasresten in de veehouderij; pilot paprika
 • Quinoa, praktijkexperimenten 2014
 • Plantaardige inhoudsstoffen (plantversterkers) als gewasbeschermingsmiddel
 • Hi-care varkenssysteem antibioticavrij
 • Toepassing sensortechnieken (laser UV) en bio-plastics in de boomkwekerij
 • Experiment algenteelt in de glastuinbouw, voor toepassing als veevoer
 • Waaierbeluchting in de pluimveehouderij
 • Bio-meerwaarde ei: ontwikkeling afzetcoöperatie biologische leghenhouders
 • Melksalons met Brabantse melkveehouders

Lees meer >

Nederlandse sojatelers gaan in 2014 door

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van deelnemers aan de eerste praktijktest Nederlandse soja 2013 hebben de telers gezamenlijk de intentie uitgesproken om ook in 2014 door te gaan met het testen van deze teelt. Deze intentie sluit aan bij de plannen van Agrifirm om de praktijktest te vervolgen met een vertienvoudiging van het areaal (tot 200 - 300 ha) om meer praktijkervaring op te doen met teelt en verwerking. Zie website. Deze plannen voor 2014 worden ondersteund door de Stuurgroep LIB.

Lees meer >

mEATing tentoonstelling 'Kill Your Darlings'

In het kader van het project mEATing - varkenslab, over de relatie mens - varken, vindt van 1 - 30 november een tentoonstelling plaats in Udenhout, met een uitgebreid randprogramma, zoals een meet&eat op 16 november en een afsluitend symposium op 30 november. Op de tentoonstelling hangen ook foto's van gezinnen van varkensboeren. Het spraakmakende Varkenshuis Tilburg, waarbij buurtbewoners van juni - november twee varkens hebben verzorgd op een publieke locatie in het centrum van de stad, is onderdeel van dit project. Meer informatie op www.meating.nu.  

Lees meer >

Stuurgroep LIB maakt kennis met sojateelt in NL op Kaasboerderij 't Bosch in Made

Op 21 november ontvingen Lisette en Erik van Oosterhout de Stuurgroep LIB op hun melkveebedrijf met 70 melkkoeien, kaasmakerij, boerderijwinkel, educatie-activiteiten (Klasseboeren) en erkend fokbedrijf voor witrikkoeien. Het bedrijf is zelfvoorzienend in productie van ruwvoer en ook in krachtvoer worden grote stappen gezet door de productie van soja. Drie jaar geleden zijn ze hier als één van de eersten in Nederland mee gestart. Samen met Agrifirm en enkele andere boeren, en met ondersteuning door LIB, is een project gestart om de teelt van Nederlandse soja verder te ontwikkelen. Met belangstelling gevolgd door de Nederlandse 'Soja-coalitie' met daarin maatschappelijke organisaties zoals WNF, Natuur & Milieu en Milieudefensie.

 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten november 2013

 • Praktijkexperiment innovatie toepassing Bucher-pers en pulver-droging voor mestverwerking
 • Gekiemd graan als veevoer
 • Aspergesteekmachine: laatste testseizoen tot in productie nemen
 • Moestuintje in de keuken
 • Marktverkenning StarPlus-stal voor vleesvarkens in Brabant
 • BAJK-Academy Klimaat en Kringlopen
 • Nederlandse soja 2.0

Lees meer >